Hakkımızda | Basında Biz

GEZGİN, YAZAR VE FOTOĞRAFÇILARDAN GEZİ YAZILARI...

Yazar Girişi


 Yorum oku(0)     Yorum Ekle
  
HİMALAYALARIN BÜYÜLÜ ÜLKESİ; NEPAL

Her sevda başlangıçtır bir yenisine ve yeniler isyan eder diğeri bitmeden.Biz isteyelim istemeyelim bu böyle sürüp gider.benim sevdamsa yollarda ve adı bilinmeyen uzaklarda gizliydi.Ve yenisine kavuşma isteğiyle sınırları aşıp Himalayalar ülkesi Nepal’e *Namaste dedim.*merhaba.Dünyayı değiştirmeyi düşleyen çiçek çocukların büyülü renkleriyle dört ülkesinden biriydi Nepal. Fas’ın Marakeş, Afganistan’ın Kabil, Türkiye’nin İstanbul’u ve Nepal’in Katmandu’su renklerin, kültürlerin, gizemin ve çiçek çocukların buluştuğu başkentlerdi. İşte Nepal işte Katmandu işte namaste ülkesi.

Dünyanın en yüksek zirvelerinden Everest, Makalu, Annapurna ve nicelerinin sınırları içinde yer aldığı dünyanın çatısı Nepal’de yüksekliği 7000 metrenin üzerinde ikiyüzelli den fazla zirve vardır.Dünyanın en etkileyici sıra dağları olan Himalayalar, Asya kıtasındaki önemli kültür ve ırklar arasında doğal bir sınır olmuştur.Tibet dilleri konuşan buddhacı Moğol ırkları ile çoğunluğu Hindu olan Hint Avrupa dilleri konuşan ırklar bu dağ sıralarıyla birbirlerinden ayrılmışlardır.Yüksek sınırlara rağmen bu toplulukların birbirlerinden etkilenmesi bölgedeki kültür zenginliğinin doğal sonucudur.

Orta Himalayar’da bulunan Nepal, Tibet ile Hindistan arasındaki ticaret yollarının geçtiği bölgede yer alır. Katmandu vadisinde yaşayan Nevarlar 18.yüzyılda Nepalli dağ aşiretlerinin egemenliğine giren bölgenin asıl yerlileridir. Nevarlar kendilerine özgü Tibet-Birmanya dilini konuşurlar, dinleri de buddhacılık Hindu inanışları ve geleneklerinden etkilenmeleri sonucudur. Etkileşmeler sonucu Nepal’de Hint Ari dilleri konuşan topluluklar ile Tibet Birmanya dilleri konuşan topluluklar bir arada yaşarlar. Ülkenin yüksek yaylalarında Tibet topraklarından gelen Bhutlar ve dağlık bölgelerde yaşayan ve Nepal için çok önemli olan dağ turizminde rehberlik yapan Şerpalar, gözüpek savaşçılar olarak bilinen ve günümüzde İngiliz ve Hindistan ordularında paralı askerlik yapan Gurkhalar Nepal’in diğer yerel topluluklarıdır. Halkın büyük çoğunluğu hindudur. Buddhacılık ve az da olsa Müslümanlık topluluklar arasında yaygındır.Nepal kendini dünyanın tek Hindu krallığı olarak tanıtmaktadır.


Nepal’de Hint etkisi çok eski zamanlara dayanır.Buddhacı misyonerlerin MÖ. 3.yüzyılda Ganj deltasından Nepal’e geldikleri sanılmaktadır.13.yüzyılda kuzey Hindiatan toprakları İslam orduları tarafından ele geçirildiği zaman, Hindu prenslerinin çoğu Nepal topraklarına sığınıp, bu bölgelerde kendi prensliklerini kurmuşlardır.Ülkenin güneyinde yer alan ve Hindistan sınırına yakın Terai Bölgesi Himalayalar eteklerindeki bir ova bölgesidir.Halkın büyük bir kısmı tarlalara dönüşmüş bu kesimde yaşar.Bu bölgede yer alan Racapur, Nepalganc ve Biratnagar kentleri yüksek dağlar ile ovalar arasındaki geçiş noktalarında yer alır. Orta Himalayalar daki Gurha ve Pokhara kentleri dağlar arasında kalmış vadilerin ticaret merkezleridir. Patan ve Bhadgaun da önemli kentlerdir.

Ülkenin başkenti Katmandu tuğla evlerden oluşan daracık sokakları ,binbir renkli çarşıları, ince bir işçilikle yapılmış tapınaklarının bulunduğu meydanları ve kültürlerin gizemiyle geleneksel ve modern Nepal yaşamının buluştuğu ülkenin kalbi ve turizm merkezidir. Terai bölgesinde Buddha nın doğum yeri olarak bilinen Lumbini’de MÖ 6.yüzyılda Aşoklar ve Kuşanalar dönemlerine ait kalıntılara rastlanır.Bunlar daha çok buddhacılık ve Hinduluğun nevarlar etkisiyle islamiyetin yayılmasından etkilenmeden gelişimini sürdürdüğü ve Katmandu vadisinde yoğunlaşan tarihsel mirasın kaynağıdır.Katmandu ve çevresinde günümüze kadar ulaşan zenginlikler bölgede yaşamış hanedanlara göre adlandırılan farklı dönemlere aittir.Katmandu’daki Durbar ve Patan meydanları kentin sivil ve dinsel yaşamının yoğunlaştığı merkezlerdir. Mimari olarak simgeciliğin yoğunluk kazandığı Katmandu’da stupa adı verilen dini yapıların dört yüzünde buddhanın gözleri resimlenmiş ve buddha dört ana yöne bakmaktadır. Svayambhunath ve Bodnath’daki stupa tapınaklar bunlara en güzel örneklerdir. Maymunlar Tapınağı olarak de bilinen Svayambhunath Tapınağı Budist Nepalliler için en kutsal yerlerdendir.Kutsal bir tepe üzerinde yer alan bu tapınakta Buddha nın nirvanaya ulaştığına inanılır.Tapınağa ulaşan yol Buddha heykelleriyle süslenmiştir. Bodnath tapınağı da buddha nın lotus çiçeğini andıran gözbebeklerinin tapınak üzerinde en iyi görülebilcek mekanlardan biridir. Diğer buddha ve Brahma tapınaklarında da aynı simgecilik örneklerine rastlamak mümkün.Basamaklı piramitler üzerine inşa edilmiş tapınaklar ve çevresi günün her saati hareketliliğini ve ziyaretçilerini korur. Katmandu yakınlarındaki şiva merkezi Paşupatinat geniş sur duvarlarıyla çevrili tapınaklardan oluşur.

Kutsal Bagmati nehri kıyısında bulunan Bakhtapur daki mimari zenginlik ve ölülerin yakılma törenlerinin düzenlendiği tapınak ve basamak şekilli gatlar Nepal yerlilerinden Nevarlara ait mimari işçilikler sergiler.Ahşap işçiliği öenmlidir tapınaklarda.heykel sanatının etkileride gözlemlenir.Çok renkli ahşap ve bronz heykeller 15.yüzyıldan sonra artmıştır.resim ve kullanılan figurler genellikle el yazmasıdır.Boyanmış kumaşlarla sürdürülen bu rengarenk gelenek tapınak ve çevrelerini süslemektedir.


Hareketlilik gün boyu devam eder tapınaklarda. Nehir kıyısında yükselen dumanlara Saduların sakin bekleyişleri karışır. Yakınların yakılışlarını seyredenlerin acılarına yılan oynatıcısının kavalındaki hüzünlü melodi eklenir. Ansızın bir sadunun etrafına toplananların meraklı bakışları arasında ayinine başlar sadu. Buddha nın Sidartha olduğu dönemindeki yaşama özenen sadular farklı ve renkli yaşamlarıyla tapınak bahçelerinde dikkat çekerler. Hindu kast sisteminde dokunulmazlar sınıfında yer alan sadular binlerce yıldır mistik yaşamlarını günümüze kadar sürdürüyorlar.

Yer yüzünün en eski dinlerinden olan hinduzim öğretilerinin süre geldiği bu coğrafyada sosyal yaşam adeta bu tapınaklar çevresinde yaşanır. Sadularında doğal yaşam alanlarıda bu tapınakların çevreleridir. Kendilerini dinsel öğretilere adamış olan sadular zamanlarını ve hatta yaşamlarının tamamını bir nevi meditasyonla geçirirler. Dünya işleriyle alakaları yoktur. Yaşamları boyunca sahip oldukları hiçbir nesneleri olmamıştır. Toplumda saygınlığı olan sadular diğer sınıflardan insanların bağışlarıyla geçinirler. Onlara verilen yemek ve hediyeler adeta bir ibadet sayılır. Yoğunlukla Nepal ve Hindistan’da yaşayan sadular kesinlikle et yemezler. Vucutlarındaki hiçbir kılı inançları gereği kesmezler. Uzunlukları iki metreyi aşan saduların saçlarına rastlamak mümkündür. Yılların süreci rastalaşan saçlara uzamış sakallar eklenir ve ilginç sadu portreleri oluşur.

Temelinde mutlak varlık Brahma olan Hindu öğretilerini yerine getirmeye çalışan sadular kast sisteminde önemli bir yere sahiptirler. Ruhun bir bedenden ötekine geçtiği inancı olan reenkarnasyon temel inançlarıdır. Genellikle yarı çıplak olan sadular, vücutlarına ve yüzlerine kül sürüp, çeşitli boyalarla figürler çizerler. İnanışlarında ruhları asla ölmez. Acı çeken ruh bedenden bedene geçer. Acıyı sonlandırmanın gerçek olan ve tek yolu nirvanaya ulaşmaktır. Aydınlanmış olan ruh nirvanaya ulaşacaktır. Yüzlerine ve vücutlarına sürdükleri külün anlamı da nirvanaya ulaşacakları yolda ölümü aştıklarının göstergesidir. Çıplaklıkları ise doğum anının ifadesidir.

Hindistan’daki Ganj ve Yamuna nehirleri bu coğrafyadaki saduların buluşma bir nevi hac yerleridir. Yalnızlığı seçen sadular olduğu gibi gruplar halinde yolculuk durumunda olanlarda vardır. Toplu yaşamlarının örnekleri kalabalık yaptıkları ayinlerde ve hac buluşmalarında ortaya çıkar.

Himalayalar eteklerindeki dağ köylerinden, 1953 de E.hilarry ve şerpa Tenzing’in ilk olarak tırmandığı dünyanın en yüksek zirvesi Everest’e, tapınaklar kenti Katmandu’ya, soyu tükenmekte olan hayvan türlerinin yaşadığı doğal parklara, gurkhalardan, saduların yaşamlarına, tapınakların hareketliğinden, kültürlerin buluşmasına Nepal’de yaşam olanca renkliliğiyle devam etmekte. Geçmişin geleceğe umutla baktığı Himalayalar ülkesi Nepal’de yeni renklerle buluşmak için NAMASTE. 
TatilDefteri.com "Öncelikle bilgiyi amaçlayan tek turizm portalı"
İl İl Türkiye | Ülke Rehberi | Oteller | Paket Turlar | Gezi Yazıları | Tur Rehberleri

© Sitede bulunan yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. Web Design Erol Sahin
Sitede 132 kişi Online
Tatildefteri, tatile çıkmadan uğramanız gereken tek adres, dünya, ülkeler atlası, AVRUPA İspanya, Barcelona, Madrid, İtalya, Roma, Venedik, İngiltere, Londra, Fransa, Paris , Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Viyana , Hollanda, Amsterdam, Macaristan, Budapeşte, Malta, Finlandiya, İsveç, İskoçya, Danimarka,İsviçre, KUZEY AMERİKA, A.B.D., Amerika, Usa, New York, San Francisco, Los Angeles, Washington, Hawaii, GÜNEY AMERİKA, Brezilya,Rio De Janeiro, Küba, Havana, Arjantin, Peru, UZAK DOĞU, OKYANUSYA, Tayland, Bangkok, Avustralya, Sydney, Japonya, Tokyo, Kore, Seoul, Singapur, Endonezya, ORTA DOĞU, B. Arap Emirlikleri, Mısır, ASYA, Rusya, Moskova, Çin, Pekin, Hindistan, Nepal, GÜNEY AFRİKA, Güney Afrika,gizi gözülememiş piramitler, peri bacaları, çöller, antik kentler, antik şehirler, Salar de Uyumi, Bolivya, Bolivia, Ayers Kayalığı, Uluru Ayers Rock Australia, Giza Piramitleri, Mısır, Egypt, pyramid, Keops, kefren mikerinos, ramses, mumya, Amazon kıyıları, Güney Amerika, South America, Büyük Kanyon, Amerika, America, Grand Kanyon, Peribacaları, Kapadokya, Turkey, Türkiye, Göreme, Uçhisar, Ihlara vadisi, valley, Derinkuyu, gülhisar, ürgüp, avanos, petra, ürdün, jordan, Lut Gölü, Unesco ünya Kültürel Mirası Listesi, Machu Picchu, Peru, İnka, Cusco, Sagrada Familia, Barcelona, Barselona, İspanya, Spain, Kilise, Mimar, Antoni Gauidi, Sistine Şapeli , Roma, Rome, Italy, İtalya, Vatikan, Papa, Katolik, Michelango, Himalayalar, Nepal, Everest, Dağ, Mount, Zirve, Angkor Wat Tapınağı, Kamboçya, Cambodia, Venedik su kanalları, Venice, Sahra Çölü, Kuzey Afrika, Africa, West, Çin seddi, Çin, China, Victoria Şelalesi, Zambia, waterfall, Resif Bariyerleri, Belize, Tac Mahal, Hindistan, india, India, Maya Kalıntıları, Meksika, Mexico, Easter Adası, Güney Pasifik, Pasific, Paskalya Adası, Mu Camii, Mali, hakkında, foto galeri, kiliseler, festivaller, yazarlar, gezginler, atv safari turu, paintball turu, Abant turu, Sülüklügöl Turu, Ağva Turu, Sapanca, Kartepe, Safranbolu Turu, Assos Turu, Bozcaada Turu, Ayvalık Turu, Beypazarı Turu, iyonya turu, tire turu, çanakkale turu, şehitlik turu, edirne turu, bayram turları, ramazan bayramı, kurban bayramı turları, şeker bayramı turları, yurt dışı turları, uzak doğı turları, klimanjaro ekspedisyonu, Atina turu, selanik, kavala turu, yedigöller turu, kamp turu, çadır kampı, kapadokya turu, doğu anadolu turu, aladağ turu, bolu aladağ turu, amasmra turu, macahel turu, Doğu Karadeniz turu, Batı karadeniz turu, karadeniz turu, Nemrut Turu, Güneydoğu turu, yunanistan turu, Turizm acentaları, Arnika Turizm Doğa tarih kültür fotoğraf turları, Zambaktur, prontotour, prontotur, crntour, crn turizm, Gezievi, Kampateşi, Assos, bozcaada, gökçeada, safranbolu, amasra, afyon, güneydoğu, doğu anadolu, karadeniz, mardin, gaziantep, çanakkale, izmir, istanbul çevresi turlar, fotoğraf, photography of turkey, geziler, turizm, seyahat, rehberler, ömer kokal, erol şahin, edirne, sülüklügöl, abant, yedigöller, çanakkale, şehitlik, ufra, harran, tatvan, doğubeyazıt, ani harabeleri, kapadokya, cappadocia, fethiye, ölüdeniz, marmaris, bodrum, dalaman, diyarbakır, atlas jet, onur air, fly air, uçak biletleri, havayolu, tatil, ayder, kaçkarlar, ararat, aprı dağı, serindere, aytepe, menekşe yaylası, bergama, ayvalık, kaz dağları, cunda, ida, toroslar, aladağlar, gölcük, seben, bolu, sakarya, izmit, kocaeli, maşukiye, sapanca, istiklal caddesi,kartepeye, trekking turlar hakkında, kartepeye treking turlar hakkında detaylı, katılın, kayak bakımı nasil yapılır, kayak Bilgileri, kayak günübirlik turlar, kayak hakkında, kayak hakkında detaylı bilgi snowboard, kayak hakkında detaylı teknik bilgi, kayak, doğa yürüyüşleri, hakkında teknik bilgi, kayak malzeme, kayak malzeme satış, kayak malzemesi, kayak malzemesi nereden, kayak malzemesi nereden alınır, kayak merkezi, kayak, tur, tours, beyoğlu, eğlence, müzik, yöresel yemekler, gurme, medeniyetler, iran, suriye, ankara, merkezi hakkında detaylı bilgi, kayak merkezine günübirlik kayak, kayak merkezine tur yapanlar, kaz dağları, şeytan sofrası, ayvalık, bitkiler, Antik kentler, Dünyanın yedi harikası, yedi yeni harikası, Roma kolezyum, Paskalya Adası, Aachen, Addis Ababa,Akdamar, Akhisar,Alexandria,Amman,Amsterdam,Angkor,Antakya,Antioch,Antwerp,Arles,Assisi,Athens,Augsburg, Avebury,Avignon,Avila,Axum,Ayutthaya,Badrinath,Bagan,Bangkok,Bath,Bergama,Berlin,Bethlehem,Bodhgaya,Brussels,Budapest,Bukhara,Caen,Cairo,Cappadocia,Capernaum,Casablanca,Cefalu,Cologne,Cordoba,Corinth,Crete,Delphi,Dublin,Durham,Ephesus,Fes,Haifa,Istanbul,Izmir,Jerash,Jerusalem,Kamakura,Karbala,Konya,Krakow,Kyoto,Lalibela,Leiden,Lisbon,London,Los Angeles,Lourdes,Lumbini,Luxor,Lyon,Madaba,Madrid,Marrakesh,Mecca,Medina,Medjugorje,Milan,Monreale,Moscow,Moulay Idriss,Mount Athos,Mount Fuji Mount Nebo,Mykonos,Najaf,Nara,Narbonne,Naxos,Nazareth,New Orleans,New York City,Nikko,Oaxaca,Oxford,Palermo,Paris,Pergamum,Petra,Philippi,Plzen,Puebla,Rangoon,Ravenna,Reykjavik,Rome,San Francisco,Santiago,Santorini,Sardis,Seattle, Sedona,Segovia,Seville,Siena,St. Petersburg,Sukothai,Tarsus,Thessaloniki,Thyatira,Tokyo,Toledo, Tomar, Tours, Trier,Varanasi, Vatican City, Venice, Vezelay, Vienna, Vrindavan, Washington, D.C., Whitby, Wittenberg,Worms, Yangon, Yamunotri,York, Türkiye gezi, tatil, otel, turlar, TURLAR, turizm rehberi. Turizm, travel, Türkiye gezi ve tatil rehberi. Onur Air Yurtiçi ve Yurtdışı Uçak Bileti.Ekonomik ve ucuz ucak bileti, merkezleri hava durumu, kayak merkezlerindeki pistler hakkında, kayak merkezlerine turlar, kayak okulları, kayak otelleri, kayak pistleri hakkında detaylı bilgi, kayak satış, kayak snowboard malazemesi satıp, kayak snowboard malzemesi nasıl alınır, kayak snowboard malzemesi satan, kayak snowboard nerede, kayak snowboard nerede satılır, eclipse tour, güneş tutulması, konya, mevlana, kayak snowboard turları, kayak turları, kayak turlarımız, kayak turu, kayak üyeleri, kayak ve, kayak ve snowboard, kayak ve snowboard hakkında, kayak ve snowboard malzemesi nereden, kayak ve snowboard merkezi, e-kart, arka plan, ekran koruyucu, flash oyunlar, arkadaşına gönderebileceğiniz sizin için seçtiğimiz ekartlar, Bozcaada Liman, Safranbolu evleri, Pamukkale Lahitler, Kapadokya Peribacaları, Yedigöller Yapraklar, Bozcaada sokaklar, Doğanbey Köyü, Kuşlar, Gökçeada Evi, Kelebekler Vadisi, Assos İskele, güneş, deniz, liman, Cunda Adası, Düşlediğin yerde ol ekran koruyucu, screen saver, sizin içn,in seçtiğimiz arka planlar, wallpapers, Yedigöller 1024x768, 800x600, Tepeköy, Doğanbey, Hasankeyf, Ayvalık, Akdamar adası, Afrodisias, Bafa gölü, kayak ve snowboard merkezlerine, kayak ve snowboard merkezlerine lux, kayak ve snowboard merkezlerine ulaşım, kayak ve snowboard okulları, snowboard turları, kayakmerkezleri hakkında detaylı bilgi, Türkiye, türkiye haritasi, türkiye haritası, gezi tatil, gezi tatil rehberi, istanbul, antalya, ankara, izmir, bodrum, gezi, tatil, otel, motel, pansiyon, paintball, rafting, trekking, scuba, binicilik, yemek, yemek tarifleri, otel rezervasyon, otel rehberi, yurtiçi turlar, yurtdışı turlar, mavi yolculuk, haftasonu gezileri, oto kiralama, gurme, golf, yamaç paraşütü, karting, sinema, tiyatro, konser, fuar, party, parti, konsolos, konsolosluk, konsolosluklar, vize, vize bilgileri, pasaport, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi yurtdışı ucuz ve ekonomik ucak bileti, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi ve yurtdışı ucuz ekonomik ucak, Onur Air uçak, ucuz ve ekonomik ucak, konaklamalı turlarımız başladı, lux otobuslerle ulaşım imkanı, mağazalar, malzmesi nereden alınır diyorsaniz, malzemesi satan, malzemesi satan magazalarini sitemizde, malzemesi satanlar, malzemesi.sitemizde 2. el kayak ve, mekezindeki, mekezindeki hava durumu, merkezi, merkezi hakkında detaylı bilgi, merkezindeki kar, merkezindeki kar kalınlığı kartalkaya, merkezindeki kayak ve snowboard, merkezindeki pist uzunluğu, merkezine günübirlik günübirlik kayak, merkezine günübirlik kayak turları, merkezine günübirlik kayak ve snowboard, merkezine uçak ile, merkezlerindeki oteller hakkında, merkezlerine günübirlik bayram turları, merkezlerine turlar düzenlemekteyiz, mutlaka katılın, nerede kayak, nerede kayak yaparim, nerede kayak yapılır, nereyemi, nereyemi tabiiki kartalkaya ya, okullarının toplam pist uzunluğu, okullari hakkında detaylı, okullari hakkında detaylı bilgi, okulu hakkında bilgi, olan, olarak tum kayak merkezlerine turlar, olup kokartlı turist rehberleri, türsab, arkadaşlıklar kurabilir kayak ve, otobuslerle ulaşım imkanı, öğretiyor, paladöken kayak merkezi hakkında, palandöken, palandöken kayak, palandöken kayak merkezine, palandöken kayak merkezine günübirlik, palandöken kayak merkzinin toplam pist, palandöken kayak ve snowboard, palandöken kayak ve snowboard merkezi, palandökene, palandökene günübirlikturlar, palandökene her, palandökene her haftasonu ucak, pamporovo, pazar pazartesi 1 gece, pazar pazartesi 1 gece konaklamalı, özel, bayram turu, suriye turu, kapadokya turu, pamukkale turu, güneydoğu turu, iyonya turu, kuzey ege turu, şam, hama, halep, plymra antik kenti, tire, birgi, baga gölü, kariene, efes, ephesus, heraklia, ayvaliık, doğa turları, DOĞA TURLARI, Günübirlik tur, Haftasonu turu, Abant, Günübirlik, trekking, konya, şeb-i aruz, şeb-i arus, mevlana, aladağ, pisti nerede?, pistler kayak pistleri, saatleri, saklıkent, saklıkent kayak, saklıkent kayak merkezi hakkında, saklıkent kayak merkezine, ömer kokal, sinan ercan, irfan tanrıverdi, ibrahim tanrıverdi, yelda baler, çetin güney, gezi yazıları, gezi makaleleri, yol notları, saklıkent kayak merkezine kayak ve, saklıkent kayak ve snowboard merkezi, saklıkente, saklıkente günübirlik turlar, salomon kayak, sarıkamış, sarıkamış kayak merkezi, sarıkamış kayak merkezi hakkında, sarıkamış kayak merkezine günübirlik, satılır, satıs, satış, sitemizde bulabilirsiniz, sitemizi ziyaret edin, snowboard bakimi nasil yapilir, snowboard hakkında detaylı bilgi, snowboard hakkında detaylı teknik, snowboard hakkında detaylı teknik bilgi, snowboard hakkında teknik bilgi, snowboard kayak, snowboard kayak snowboard turları, snowboard malazemesi satıp, snowboard malzemesi hakkında detaylı, malzemesi satan magazalarini, snowboard malzenme satış, snowboard malzenme satiş, snowboard merkezi hakkında detaylı, snowboard merkezine uçak ile, snowboard nasıl, snowboard okullarının toplam pist, snowboard okullari hakkında detaylı, snowboard okulu kısa surede, okulu kısa surede snowboard, snowboard oteli hakkında detaylı bilgi, snowboard öğretiyor, snowboard pisti nerede?, snowboard satıs, snowboard turları, snowboard turu, Snowboard ve Kayak için Günübirlik ve Yatılı Turlar, Snowboard ve Kayakçılar için Günübirlik ve Yatılı Turlar, snowboard wind surf, sörf öğrenmeye gidiyoruz, spor, su kayağı, su sporları hakkında detaylı bilgi, tabiiki kartalkaya ya, treking turlar hakkında detaylı bilgi, treking turlarımız treking trekking, trekking, tur, turkiyedeki, turkiyedeki kayak pistleri hakkında, turkiyedeki kayak ve, turkiyedeki kayak ve snowboard, turkiyenin her tarafından kayak, turlar, turları, turlarımız treking trekking, turlarımızı da yakında başlayacağına, turlarımiz başladı, türkiyedeki tüm, türkiyedeki tüm kayak snowboard, türkiyedeki tüm kayak ve, türkiyedeki tüm ve snowboard merkezlerine ulaşim imkani, ve snowboard okullari, ve snowboard turları, ve yatili, veren site, en çok hit alan turizm sitesi, İstiklal caddesi İstanbul Türkiye, Doğa, Tarih, Fotoğraf, Kültür Turları, Haftasonu Konaklamalı turlar, Safranbolu evleri, Amasra, Safranbolu turu, Kaz dağları, Ayvalık, Cunda, Assos, Truva, Kuzey Ege turu, arnika, outdoor, doğa turları, turizm, tour, alternatif, trekking, güneydoğu, doğu, karya, likya, karadeniz, transkaçkar, transkackar, gökçeada, gokceada, edirne, afyon, frig vadisi, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, Gezilerin Ardından, photography, günübirlik, haftasonu, kapadokya, sanat, kamp, assos, bozcaada, gökçeada, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, haftasonu, kapadokya, rafting, travel, turkey, türkiye, seyahat, heyecan, tur, gezi, macera, paintball, ya 35 km, yagar, yağar, yapanlar, yapılır, yatili, yedigöller, ziyaret, ziyaret edin, güneydoğu ya en çok tur yapan arnika turizm, kentten kaçış planları, arama, www.arnika.com.tr dünyanın en çok ziyaret edilen turizm sitelerinden biridir. tatildefteri.com bir Erol Şahin projesidir, Tasarım kodlama Orçun Sezer, aspx, asp.net, tatil arkadaşı, tatil takvimi, sohbet, ekart, e-kart, arkaplan, türkçe, müzik, oyun, ets tur, jolly, hey travel trens, prontotur, arnika, kamp ateşi, gezievi, patikatur, deep nature, deepnature, folklorik, ogzala, geziciyak, metro, ulusoy, varan, uçak biletleri, onur air, atlas jet, pegasus, thy, tatil, deniz, kum, güneş, dağcılık, kamp, çadır, assos, belek, tekirova, olimpos, marmaris, dalyan, köyceğiz, kaş, kefken, fethiye, kalkan, patara, çeşme, foça, didim, kuşadası, sinop, trabzon, artvin, yaylalar, rize, ayder yaylası, urfa, nemrut, adıyaman, bosna, italya, ispanya, roma, paris, fransa, maldiv, dubai, selanik, kavala, yunanistan, otel, otel ara, bölgelere göre otel, otel rezervasyon, marina, dalış turları, pansiyon, butik otel, hotel, çadır, çadır konaklama, mat, uyku tulumu, mavi yolculuk, ayder yaylası, çat, pokut, istanbul, ankara,30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURLARI izmir, antalya, muğla, konya, diyarbakır, trabzon, rize, maçka, giresun, ordu, hatay, adana, adıyaman, urfa, halfeti, kamp alanında uzaman kadrosuyla www.kampatesi.com ziyaret edin,Felsefe'nin beşiğinde bir haftasonu, Athena Tağınağı, Liman, Behramkale köyü , Ayazma Plajı, Polente Feneri, Rüzgar Gülleri, Ada sokakları ve Şarap , Tepeköy, Dereköy, Zeytinli, Bademli, Eski Rum köyleri ve deniz keyfi , Antik Kentleri, tekne turları ve yanartaş'taki gün batımıyla Olimpos'ta unutamayacağız anılar sizi bekliyor. Eski rum evleri ile tarihi, Şeytan Sofrası ile doğayı, Cunda Adsı ile denizi yaşamak için Ayvalık'da bir hafta sonu, İnce, sazlı, nazlı, küçük, büyük, derin, serin birbirinden değişik yedi göl bizi bekliyor, Çadırlı Kamp, Dünyanın 2. derinlikteki kanyonu, Abana , Adana , Afyon , Ahlat , Akdamar , Aksaray , Alacahöyük , Alanya ve Side , Amasra , Amasya , Anamur , Ani , Ankara , Anıt Kabir , Ankarada Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Antakya , Antakya müze, Antalya , Termessos , Perge , Artvin , Assos , Ayvalik, Ballıca Mağarası , Balıkesir , Bergama , Birecik , Bitlis , Bodrum, Boğazkale , Boyabat , Bursa , Çanakkale, Çayeli, Cappadocia - içinde özel galeriler kiliseler ve şehirler var , Çorum , Dalyan , Didyma, Divriği, Diyarbakiır , Doğubeyazit , Edirne , Efes , Erzincan, Eğirdir, Erzurum , Eskişehir , Fethiye, Gaziantep, Göreme, Harran , Hasankeyf , Ihlara, Inebolu , Isparta, Istanbul 1 , Istanbul 2 , Istanbul 3 , Istanbul Levent, Istanbul Yedinci Tepe, Istanbul Pera , Istanbul dolaşı , Istanbul Üsküdar , Istanbul Boğazı , Istanbul Aya Sofia , Istanbul Kariye Müzesi , Istanbul Top Kapı Saray , Istanbul Arkeoloji Müzesi , Istanbul Çinili Kösk Müzesi , Istanbul Asker ve Deniz Müzesi , Istanbul Dolmabahçe Saray , Türk ve Islam Eserleri Müzesi , Izmir, Izmit, Iznik, Kahramanmaraş , Karaman, , Kars, Ani ve Hopa ile , Kaş ve Patara , Kasaba, Kastamonu, Kayseri, Knidos , Konya , Kütahya, Malatya, Mardin , Mersin , Midyat , Milas, Miletus ve Priene, Muğla , Muş , Mustafapasha, Niğde , Niksar, Ordu, Ortahisar , Pamukkale, Hierapolis ve Aphrodisias ile , Samsun , Ş;anlıurfa , Sardis / Sart, Selşuk , Siirt , Silifke, Sinop , Sivas , Tarsus , Taşköprü ve Kale Kapı , Tekkiraz ve Akkuş, Tercan, Tire , Tokat , Trabzon, Turhal ve Zile, Uçhisar , Ünye , Urfa , Ürgüp, Üsküdar , Van , Yalvaç and Antioch Pisidian , Yazılıkaya , Zile ve Turhal

 
 

Çetin Güney
cetinguney_2001@yahoo.com

 Diğer Yazıları

  - EL-MAGRİP ÜLKESİ; FA...
  - GANJ NEHRİ KIYISINDA...
  - MUTLU ARABİSTAN YEME...
  - HİMALAYALARIN BÜYÜLÜ...
  - SAĞLIK TANRISI ASKLE...
  - AYAK İZİNDE BULUŞALI...
Aycan Kul
Bülent Saraloğlu
Çetin Güney
Erol Şahin
Ersin Demirel
Ethem Eldem
Faruk Akbaş
H.İhsan Sönmez
İbrahim Tanrıverdi
İrfan Tanrıverdi
İsmail Şahinbaş
Nasuh Mahruki
Osman Bülent Demirağ
Ömer Kokal
Ömer Yargan
Özcan Yurdalan
Remzi Gökdağ
Saffet Emre Tonguc
Selim Subakar
Sinan Ercan
Süha Derbent
Yelda Baler
Yüksel Altıntop

turistikalanlar

 - Abant
 - Adatepe
 - Ağva
 - Assos
 - Bodrum
 - Bozcaada
 - Beypazarı
 - Fethiye
 - Kapadokya
 - Kartalkaya
 - Kartepe
 - Kaz Dağları
 - Mudurnu
 - Palandöken
 - Olimpos
 - Safranbolu
 - Uludağ
 - Yedigöller

 

Genel Bilgiler

    Genel Bilgiler
  - Hava Durumu
  - Konsolosluklar
  - Vize Bilgileri
  - Pasaport Başvurusu
  - Uçak İniş-Kalkış

Daha fazla bilgi için
Tatil Öncesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.