Hakkımızda | Basında Biz

A'dan Z'ye Şehir Rehberi

Kocaeli
<< Geri

Müzeler (1)   


 Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük olmasına karşın doğal plajları, yaylaları, tarihi eserleriyle sanayi ve turizmin birlikte geliştiği bir ildir.
Kendi adini taşıyan körfezin dogu yanında yer alan Izmit, Asya ve Avrupa kara ve demiryollari üzerinde kurulmustur. Ankara´ya 345 km., Istanbul´a ise 115 km. uzaklıktadır. Kocaeli ilinin merkez ilçesi olan Izmit, bir kıyı kentidir. Büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu endüstri ve ticaret merkezi konumunda olan Izmit´in nüfusu, merkez 202.003 kisi, belde ve köylerde 441.763 kisi olmak üzere toplam 643.766 kisidir.

17 Agustos 1999´da meydana gelen deprem nedeniyle önemli nüfus hareketleri yaşanmıştır.

Kocaeli´nin yüzölçümü 3626 km2´dir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sınırları ilin tamamını kapsar ve 1 milyon 226 bin nüfusa sahiptir.

Ilıman bir iklime sahip olan Izmit´te, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi arasinda bir geçiş olduğu söylenebilir. Yazlar; sicak, az yagisli, kislar; yagisli ve ilik geçer. Izmit´te yillik sicaklik ortalamasi 14.5 °C´dir, ölçülen en yüksek sicaklik 42.9 °C, en düsük sicaklik ise -18.0 °C´dir. En çok güneydogudan keşişleme rüzgarı eser.
Yılın ortalama 9 günü kar yağışlıdır. Yıllık ortalama yağis miktari 771.7 mm.´dir. En çok yagis alan ay 106 mm. ile Aralik, en az yagis alan ay ise 26.1 mm. ile Agustos´dur.
Nemli bir iklime sahip olan Izmit´te ortalama bagil nem yaz aylarinda; %66, kis aylarinda ise; %74.6´dir.
Arazi yapisinin dik yamaçlara sahip olmasi nedeniyle, %5 egime sahip olan düzlükler az yer tutmaktadir. Kentin yerlesmis oldugu alan ise genis düzlüklerden mahrum, dar ve kiyiya para-lel uzanan bir banttir. Topografya kosullari kenti birbirine benzemeyen iki büyük kisma ayirmaktadir.
Birinci kisim, meyilli yamaçlar üzerinde dar ve yokuslu sokaklarin bulundugu ve genellikle eski mahallelerin yer aldigi kesimdir.
Ikinci kisim ise, düzlük alana yayilmis büyük binalarin bulundugu, kara ve demiryolunun içinden geçtigi, aktif is merkezlerinin yer aldigi alanlardir.
Izmit genelinde Dünya Bankasi ve Bakanlikça yapilmasi planlanan 7804 kalici konuttan 4732´si tamamlanmis, digerlerinin de insaati bitmistir.

Diger bir önemli konu ise, kentin 1. derece deprem bölgesi olmasidir. Tüm bu jeolojik ve topografik özellikler, yagislarla birlikte heyelan riskini arttirma özelligine sahiptir.

BİTKİ ÖRTÜSÜ:
Kocaeli ilinin doğal bitki örtüsünde Karadeniz ve Akdeniz bitki topluluklarının iç içe geçtiği görülür. İzmit Körfezi kıyılarında kışın yapraklarını dökmeyen makiler, zeytin ağacı ve kızıl çam gibi Akdeniz´e özgü bitliler görülürken, Kocaeli Yarım adasının kuzey kesimlerinde ve samanlı dağlarının yüksek kesimlerinde Karadeniz kıyılarında rastlanan bitki toplulukları (kayın ağacı,köknar gibi ) yer alır.

İKLİM:
Kocaeli´nin Karadeniz´e açık kesimlerinde kışlar daha soğuk geçer. Ama İzmit Körfezi kıyılarını kuzeyden sınırlayan dağların koruduğu kıyı kesiminde, daha yumuşak bir iklim görülür.

Bu kesimde yer alan İzmit meteoroloji istasyonunun verilerine güre, en soğuk ay _selflaması 5,7C en sıcak ay _selflaması 23,5C´dir bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık -18C(9 Şubat 1929), en yüksek sıcaklık ise 42.9C´dir (21 Ağustos 1945) yıllık _selflama yağış tutarı 768 mm´dir.

YÜZEY ŞEKİLLERİ :
Kocaeli topraklarının İzmit Körfezi kuzeyindeki büyük bölümü, güneyden kuzeye doğru eğimli ve az engebeli bir yayladır. Bu yayla, Karadeniz´e doğru akan suların vadileriyle yarılmış, yer yer tepelerle kabaran bir görünüm almıştır. Bu yaylanın yüksek kesimi güneyde İzmit Körfezi dolaylarındır.

Burada Çenedağı 645 metreye ulaşır. İzmit´in kuzeyinde hiçbir tepenin denizden yüksekliği, 350 metreyi aşmaz. İzmit Ovası ve Sapanca Gölü çukur alanlardır. Kocaeli ilinin İzmit Körfezi güneyinde kalan kesimi dağlıktır. Burada Samanlı Dağları, Sapanca Gölü İzmit Körfezi üzerinde yer yer dar yalı şeritleri bırakarak birden yükselir. Bu kesimde Samanlı Dağlarının en yüksek noktası Kartepe´dir. (1602 m)
  

Asya ile Avrupa´yı birbirine bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan Kocaeli, ilkçağdan itibaren insanların yerleşmek için uygun bulduğu önemli alanlardan biri olmuştur. Buna karşın Kocaeli içinde ve yakın çevresinde günümüze kadar tarihöncesine ait yalnızca birkaç yerleşim yeri saptanabilmiştir. Yerleşmeye böylesine elverişli bir alanda yalnızca birkaç yerleşim yerinin belirlenmiş olmasının en önemli nedenlerindenbiri yeterli arkeolojik araştırma olmaması diğeri de geçmişe ait izlerin buralarda oturanlar tarafından sürekli olarak tahrip edilmesidir.

Kocaeli ve çevresinde sınırlı olarak yapılan araştırmalarda insanoğluna ait en erken izler, Kefken´in doğusundaki Kovanağzı ve batısındaki Sarısu ağzı ile Pembe Kayalar ve Cebeci sırtlarında görülmektedir. Kovanağzı ile Cebeci sırtlarından elde edilen buluntular Alt Paleolitik Çağ´a, Sarısu ağzından elde edilen buluntular ise Orta Paleolitik Çağ´a tarihlenmektedir.
Ayrıca yine Kefken burnunda, çeşitli dönemlerde kullanıldığı anlaşılan ve geniş bir alana yayılan çakmaktaşı işlik yerleri bulunmaktadır. Yörede Kalkolitik Çağ´a tarihlenen yerleşim yerlerinden ilki Karamürsel ilçesinin Yalakdere beldesine bağlı Valideköprü Höyüğü´dür. Diğer bir yerleşim yerine ait olabilecek izler Derince ilçesindeki Çene Dağı´nda tespit edilmiştir. Ancak her iki yerleşim yerinde de kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Bunların dışında MÖ 1200´lere kadar geçen süre içinde başka bir yerleşim yeri tespit edilmemiştir.

ANADOLU SELÇUKLULARI VE OSMANLI DÖNEMİ
11. YÜZYILDA Anadolu´yu egemenliği altına alan Selçuklular Nikomedeia´yı da ele geçirdi. Nikaia´yı alarak kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti´nin merkezi yapan Kutalmış oğlu Süleymanşah´ın egemenliği altına girdi.Kent I. Haçlı Seferi sırasında İmparator I. Aleksios Komnenos tarafından geri alındı. İstanbul´da Latin 
 
İmparatorluğu kurulunca İzmit de 1204-1207 arasında Latinlerin işgalinde kaldı; daha sonra Nikaia imparatorluğu tarafından geri alındı. Orhan Gazi döneminde, 1326´da ilk kaptanıderya Karamürsel Alp tarafından şimdiki Karamürsel kıyısında ilk Türk donanması kuruldu. Ardından 1327´de Orhan Gazi´nin komutanlarından Akçakoca Bey Kandıra, Karamürsel ve İzmit Körfezi´nin güneyi ile 1337´de İzmit´in tamamını ele geçirdi.

Orhan Gazi dönemine kadar kentin Nikomedeia olan adı, bu dönemde İznikomid olarak geçen kentin adı zamanla İzmit´e dönüştü. Kocaeli ise 14.yüzyıl başlarında Osman ve Orhan Gazi dönemlerinde yöreye akınlar düzenleyerek ele geçiren Akçakoca Bey´in adından kaynaklanmaktadır. 1924´te onun anısına yöreye Koca ili anlamında Kocaeli adı verildi.

DİNİ YAPILAR
ORHAN GAZİ CAMİSİ: Şehzade Gazi Süleyman Paşa tarafından 1332 – 1333 yıllarında yaptırıldığı bilinmektedir. İzmit´in en yüksek kesimindeki iç kalenin ortasında yer alan cami dikdörtgen planlıdır. Onarım geçiren cami içindeki küçük kubbenin bezemeleri, taşıyıcıları ile silmeler Abdülmecid dönemi ampir özellikleri göstermektedir.Caminin güneyinde bir hazire (mezarlık) bulunmaktadır.
 
 
İMARET CAMİSİ: I. Süleyman ( Kanuni) döneminde, 16. yüzyılda Defterdar Abdüsselam tarafından Mimar Sinan´a yaptırıldığı ileri sürülmektedir. Günümüze yalnızca minaresi ulaşmış, diğer bölümleri onarımlarla özelliğini kaybetmiş durumdadır.

PERTEV PAŞA CAMİSİ (YENİ CUMA CAMİSİ) : Rumeli Beylerbeyi Pertev Paşa vakfı olarak Mimar Sinan´a yaptırıldığı ve 1579/80´de tamamlandığı bilinmektedir. Cmi, hamam, aşevi, kervansaray, sıbyan mektebinden oluşan külliyeden bugün yalnızca cami ayaktadır. Cami klare mekanlı, tek kubbeli olup kubbeye geçişleri sağlayan tromplar dışarıdan görülebilmektedir.

FEVZİYE CAMİSİ: İlk kez İznikmidli Mehmed Bey tarafından Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan´a yaptırıldığı ileri sürülür. Bu yapının yıkılmasıyla II. Mahmud döneminde Fevzi Ahmet Paşa tarafından yeniden yaptırıldı. 1894 depreminde zarar gören yapı, 1896´da II. Abdülhamid döneminde bugünkü özelliğini kazandı.

SULTAN ORHAN CAMİSİ: İlçe merkezinde bulunan cami 1323 – 1331 tarihleri arasında yapılmıştır. Kare planlı, tek kubbeli caminin Orhan Gazi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Tuğla ve taş almaşıklığında yapılan caminin dışında devşirme antik malzemeler de bulunmaktadır.

SULTAN HAMİD CAMİSİ: Tavşancıl beldesinde yer alan camini yapım tarihi bilinmemektedir. Günümüze ulaşan minaresinin üslubundan erken Osmanlı yapısı olduğu sanılmaktadır. II. Abdülhamid 1901´de depremde hasar görmüş ahşap caminin yerine bugünkü camiyi yaptırır. Kare mekanlı dıştan kırma çatılı, içinde bir küçük asma kubbesi bulunan kagir caminin mihrap bezemeleri ildeki tek özgün ve özelliğini koruyan mihrap olması açısından önem taşımaktadır. II. Abdülhamid´in Yıldız Sarayı´ndan gönderdiği bir İtalyan ressam tarafından yapılmış kalemişi bezemeleri dönemin özelliklerini yansıtmaktadır.


TARİHİ YAPILAR
ESKİHİSAR KALESİ:
Eskihisar köyünde yer alan kale, Anadolu´daki benzerleri arasında sağlam olarak ayakta kalabilmiş ender yapılardan biridir. Bizans imparatoru I. Manuel Komnenos tarafından dikdörtgen planlı, 4 kapılı ve 10 burçlu olarak yaptırıldığı sanılan kalenin ana girişi iki yuvarlak burç arasından kuzey cephededir. 
Kalenin bundan başka girişi de olduğu bilinmektedir. 1995 yılında kale restorasyonu sırasında yapılan temizlik çalışması esnasında Bizans dönemine ait mimari parçalar ortaya çıkarıldı. Sur duvarları üzerinde Bizans mimarisini gösteren işlemeler mevcuttur. Kalede kumandanlık binası olarak bilinen yerde 2000 yılı içinde Kocaeli Müze Müdürlüğü´nce yapılan kazılar sonucu, binanın altında 8 sütunlu ve 15 kubbeli Bizans sarnıcı ile 1.025 seyirci kapasiteli tiyatro ortaya çıkarıldı. Yaz aylarında kültürel etkinlikler gerçekleştirilen kalenin “Sualtı Arkeoloji Müzesi” olarak düzenlenmesi için çalışmaları devam etmektedir.

ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ:
Gebze´nin kuzeybatı kesiminde cami, medrese, darüşşifa, kütüphane, türbe ve kervansaraydan oluşan bir bütündür.Taç kapı üstündeki yazıttan Çoban Mustafa Paşa´nın 1523´te yaptırdığı anlaşılmaktadır. Külliyenin yapımında Mimar Acem Ali ile Mimar Sinan´ın çalıştığı ileri sürülmektedir. Ama bu yanlıştır. Bu yanlışlık külliyenin daha sonra Mimar Sinan tarafından onarılmasından kaynaklanmaktadır.

SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ: Gebze ilçe merkezinden 12 km uzaklıktaki köprü İstanbul – Ankara Karayolu´nun güneybatısında ve Dil Deresi üzerinde yer almaktadır. Mimar Sinan tarafından yapıldığı ileri sürülen köprü 45 m uzunluğunda ve üç gözlüdür. Ayakların ortasında boşaltma kemerleri vardır.

DEMİRCİLER KONAĞI: Demirciler köyündeki konak 19. yüzyıl yapısıdır. Konağın içindeki kalemişi bezemeler ve mimeri üslup açısından önemlidir.

OSMAN HAMDİ BEY EVİ VE MÜZESİ: Ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey yazları, 1884´te Eskihisar köyünde köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilat olarak yaptırdığı bu evde geçirmiştir. Planlarını Fransız mimarisinden etkilenerek kendisinin çizdiği köşkün yapı malzemelerinin birçoğunu yurtdışından getirtmiştir. Köşk I.Dünya Savaşı´nda karargah komutanına tahsis edilmiş, İsmet Paşa (İnönü) Kurtuluş Savaşı´na giderken birkaç gün burada kalmış, 1933´te de Atatürk köşkü ve bahçeyi ziyaret etmiştir. 1987 yılından itibaren müze olarak hizmet veren köşke Osman Hamdi Bey´in tablolarının röprodüksiyonları sergilenmektedir.

YAHYA KAPTAN´IN ANIT MEZARI:
Kurtuluş Savaşı sırasında Kocaeli bölgesinde Kuva-yı Milliye hareketlerini örgütledi. İstanbul ile Anadolu arasındaki irtibatı buradan sağladı. Yahya Kaptan 8 Ocak 1920´de yaşadığı yer olan Tavşancıl´da öldürüldü. Atatürk´ün emri ile inşa edilen anıt mezarı Tavşancıl´dadır.

HANNİBAL ANIT MEZARI: TÜBİTAK sınırları içindeki bir tepededir. Hanibal, Roma yenilgisinden sonra Kartaca´yı terk ederek Bitinya Kralı Prussias´ın yanına sığındı ve MÖ 183´te Libyssa´da (Gebze) intihar etti. Antik çağ tarihçileri Hannibal´in Gebze´de gömüldüğü noktasında birleşmişlerse de yapılan kazılarda ele geçenler MS 9. yüzyıla ait manastır kalıntılarıdır. Buna rağmen 1981´de tepeye Hannibal´in mezarı olduğunu gösteren bir taş dikilmiştir.
  
 

 
 

TatilDefteri.com "Öncelikle bilgiyi amaçlayan tek turizm portalı"
İl İl Türkiye | Ülke Rehberi | Oteller | Paket Turlar | Gezi Yazıları | Tur Rehberleri

© Sitede bulunan yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. Web Design Erol Sahin
Sitede 18 kişi Online
Tatildefteri, tatile çıkmadan uğramanız gereken tek adres, dünya, ülkeler atlası, AVRUPA İspanya, Barcelona, Madrid, İtalya, Roma, Venedik, İngiltere, Londra, Fransa, Paris , Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Viyana , Hollanda, Amsterdam, Macaristan, Budapeşte, Malta, Finlandiya, İsveç, İskoçya, Danimarka,İsviçre, KUZEY AMERİKA, A.B.D., Amerika, Usa, New York, San Francisco, Los Angeles, Washington, Hawaii, GÜNEY AMERİKA, Brezilya,Rio De Janeiro, Küba, Havana, Arjantin, Peru, UZAK DOĞU, OKYANUSYA, Tayland, Bangkok, Avustralya, Sydney, Japonya, Tokyo, Kore, Seoul, Singapur, Endonezya, ORTA DOĞU, B. Arap Emirlikleri, Mısır, ASYA, Rusya, Moskova, Çin, Pekin, Hindistan, Nepal, GÜNEY AFRİKA, Güney Afrika,gizi gözülememiş piramitler, peri bacaları, çöller, antik kentler, antik şehirler, Salar de Uyumi, Bolivya, Bolivia, Ayers Kayalığı, Uluru Ayers Rock Australia, Giza Piramitleri, Mısır, Egypt, pyramid, Keops, kefren mikerinos, ramses, mumya, Amazon kıyıları, Güney Amerika, South America, Büyük Kanyon, Amerika, America, Grand Kanyon, Peribacaları, Kapadokya, Turkey, Türkiye, Göreme, Uçhisar, Ihlara vadisi, valley, Derinkuyu, gülhisar, ürgüp, avanos, petra, ürdün, jordan, Lut Gölü, Unesco ünya Kültürel Mirası Listesi, Machu Picchu, Peru, İnka, Cusco, Sagrada Familia, Barcelona, Barselona, İspanya, Spain, Kilise, Mimar, Antoni Gauidi, Sistine Şapeli , Roma, Rome, Italy, İtalya, Vatikan, Papa, Katolik, Michelango, Himalayalar, Nepal, Everest, Dağ, Mount, Zirve, Angkor Wat Tapınağı, Kamboçya, Cambodia, Venedik su kanalları, Venice, Sahra Çölü, Kuzey Afrika, Africa, West, Çin seddi, Çin, China, Victoria Şelalesi, Zambia, waterfall, Resif Bariyerleri, Belize, Tac Mahal, Hindistan, india, India, Maya Kalıntıları, Meksika, Mexico, Easter Adası, Güney Pasifik, Pasific, Paskalya Adası, Mu Camii, Mali, hakkında, foto galeri, kiliseler, festivaller, yazarlar, gezginler, atv safari turu, paintball turu, Abant turu, Sülüklügöl Turu, Ağva Turu, Sapanca, Kartepe, Safranbolu Turu, Assos Turu, Bozcaada Turu, Ayvalık Turu, Beypazarı Turu, iyonya turu, tire turu, çanakkale turu, şehitlik turu, edirne turu, bayram turları, ramazan bayramı, kurban bayramı turları, şeker bayramı turları, yurt dışı turları, uzak doğı turları, klimanjaro ekspedisyonu, Atina turu, selanik, kavala turu, yedigöller turu, kamp turu, çadır kampı, kapadokya turu, doğu anadolu turu, aladağ turu, bolu aladağ turu, amasmra turu, macahel turu, Doğu Karadeniz turu, Batı karadeniz turu, karadeniz turu, Nemrut Turu, Güneydoğu turu, yunanistan turu, Turizm acentaları, Arnika Turizm Doğa tarih kültür fotoğraf turları, Zambaktur, prontotour, prontotur, crntour, crn turizm, Gezievi, Kampateşi, Assos, bozcaada, gökçeada, safranbolu, amasra, afyon, güneydoğu, doğu anadolu, karadeniz, mardin, gaziantep, çanakkale, izmir, istanbul çevresi turlar, fotoğraf, photography of turkey, geziler, turizm, seyahat, rehberler, ömer kokal, erol şahin, edirne, sülüklügöl, abant, yedigöller, çanakkale, şehitlik, ufra, harran, tatvan, doğubeyazıt, ani harabeleri, kapadokya, cappadocia, fethiye, ölüdeniz, marmaris, bodrum, dalaman, diyarbakır, atlas jet, onur air, fly air, uçak biletleri, havayolu, tatil, ayder, kaçkarlar, ararat, aprı dağı, serindere, aytepe, menekşe yaylası, bergama, ayvalık, kaz dağları, cunda, ida, toroslar, aladağlar, gölcük, seben, bolu, sakarya, izmit, kocaeli, maşukiye, sapanca, istiklal caddesi,kartepeye, trekking turlar hakkında, kartepeye treking turlar hakkında detaylı, katılın, kayak bakımı nasil yapılır, kayak Bilgileri, kayak günübirlik turlar, kayak hakkında, kayak hakkında detaylı bilgi snowboard, kayak hakkında detaylı teknik bilgi, kayak, doğa yürüyüşleri, hakkında teknik bilgi, kayak malzeme, kayak malzeme satış, kayak malzemesi, kayak malzemesi nereden, kayak malzemesi nereden alınır, kayak merkezi, kayak, tur, tours, beyoğlu, eğlence, müzik, yöresel yemekler, gurme, medeniyetler, iran, suriye, ankara, merkezi hakkında detaylı bilgi, kayak merkezine günübirlik kayak, kayak merkezine tur yapanlar, kaz dağları, şeytan sofrası, ayvalık, bitkiler, Antik kentler, Dünyanın yedi harikası, yedi yeni harikası, Roma kolezyum, Paskalya Adası, Aachen, Addis Ababa,Akdamar, Akhisar,Alexandria,Amman,Amsterdam,Angkor,Antakya,Antioch,Antwerp,Arles,Assisi,Athens,Augsburg, Avebury,Avignon,Avila,Axum,Ayutthaya,Badrinath,Bagan,Bangkok,Bath,Bergama,Berlin,Bethlehem,Bodhgaya,Brussels,Budapest,Bukhara,Caen,Cairo,Cappadocia,Capernaum,Casablanca,Cefalu,Cologne,Cordoba,Corinth,Crete,Delphi,Dublin,Durham,Ephesus,Fes,Haifa,Istanbul,Izmir,Jerash,Jerusalem,Kamakura,Karbala,Konya,Krakow,Kyoto,Lalibela,Leiden,Lisbon,London,Los Angeles,Lourdes,Lumbini,Luxor,Lyon,Madaba,Madrid,Marrakesh,Mecca,Medina,Medjugorje,Milan,Monreale,Moscow,Moulay Idriss,Mount Athos,Mount Fuji Mount Nebo,Mykonos,Najaf,Nara,Narbonne,Naxos,Nazareth,New Orleans,New York City,Nikko,Oaxaca,Oxford,Palermo,Paris,Pergamum,Petra,Philippi,Plzen,Puebla,Rangoon,Ravenna,Reykjavik,Rome,San Francisco,Santiago,Santorini,Sardis,Seattle, Sedona,Segovia,Seville,Siena,St. Petersburg,Sukothai,Tarsus,Thessaloniki,Thyatira,Tokyo,Toledo, Tomar, Tours, Trier,Varanasi, Vatican City, Venice, Vezelay, Vienna, Vrindavan, Washington, D.C., Whitby, Wittenberg,Worms, Yangon, Yamunotri,York, Türkiye gezi, tatil, otel, turlar, TURLAR, turizm rehberi. Turizm, travel, Türkiye gezi ve tatil rehberi. Onur Air Yurtiçi ve Yurtdışı Uçak Bileti.Ekonomik ve ucuz ucak bileti, merkezleri hava durumu, kayak merkezlerindeki pistler hakkında, kayak merkezlerine turlar, kayak okulları, kayak otelleri, kayak pistleri hakkında detaylı bilgi, kayak satış, kayak snowboard malazemesi satıp, kayak snowboard malzemesi nasıl alınır, kayak snowboard malzemesi satan, kayak snowboard nerede, kayak snowboard nerede satılır, eclipse tour, güneş tutulması, konya, mevlana, kayak snowboard turları, kayak turları, kayak turlarımız, kayak turu, kayak üyeleri, kayak ve, kayak ve snowboard, kayak ve snowboard hakkında, kayak ve snowboard malzemesi nereden, kayak ve snowboard merkezi, e-kart, arka plan, ekran koruyucu, flash oyunlar, arkadaşına gönderebileceğiniz sizin için seçtiğimiz ekartlar, Bozcaada Liman, Safranbolu evleri, Pamukkale Lahitler, Kapadokya Peribacaları, Yedigöller Yapraklar, Bozcaada sokaklar, Doğanbey Köyü, Kuşlar, Gökçeada Evi, Kelebekler Vadisi, Assos İskele, güneş, deniz, liman, Cunda Adası, Düşlediğin yerde ol ekran koruyucu, screen saver, sizin içn,in seçtiğimiz arka planlar, wallpapers, Yedigöller 1024x768, 800x600, Tepeköy, Doğanbey, Hasankeyf, Ayvalık, Akdamar adası, Afrodisias, Bafa gölü, kayak ve snowboard merkezlerine, kayak ve snowboard merkezlerine lux, kayak ve snowboard merkezlerine ulaşım, kayak ve snowboard okulları, snowboard turları, kayakmerkezleri hakkında detaylı bilgi, Türkiye, türkiye haritasi, türkiye haritası, gezi tatil, gezi tatil rehberi, istanbul, antalya, ankara, izmir, bodrum, gezi, tatil, otel, motel, pansiyon, paintball, rafting, trekking, scuba, binicilik, yemek, yemek tarifleri, otel rezervasyon, otel rehberi, yurtiçi turlar, yurtdışı turlar, mavi yolculuk, haftasonu gezileri, oto kiralama, gurme, golf, yamaç paraşütü, karting, sinema, tiyatro, konser, fuar, party, parti, konsolos, konsolosluk, konsolosluklar, vize, vize bilgileri, pasaport, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi yurtdışı ucuz ve ekonomik ucak bileti, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi ve yurtdışı ucuz ekonomik ucak, Onur Air uçak, ucuz ve ekonomik ucak, konaklamalı turlarımız başladı, lux otobuslerle ulaşım imkanı, mağazalar, malzmesi nereden alınır diyorsaniz, malzemesi satan, malzemesi satan magazalarini sitemizde, malzemesi satanlar, malzemesi.sitemizde 2. el kayak ve, mekezindeki, mekezindeki hava durumu, merkezi, merkezi hakkında detaylı bilgi, merkezindeki kar, merkezindeki kar kalınlığı kartalkaya, merkezindeki kayak ve snowboard, merkezindeki pist uzunluğu, merkezine günübirlik günübirlik kayak, merkezine günübirlik kayak turları, merkezine günübirlik kayak ve snowboard, merkezine uçak ile, merkezlerindeki oteller hakkında, merkezlerine günübirlik bayram turları, merkezlerine turlar düzenlemekteyiz, mutlaka katılın, nerede kayak, nerede kayak yaparim, nerede kayak yapılır, nereyemi, nereyemi tabiiki kartalkaya ya, okullarının toplam pist uzunluğu, okullari hakkında detaylı, okullari hakkında detaylı bilgi, okulu hakkında bilgi, olan, olarak tum kayak merkezlerine turlar, olup kokartlı turist rehberleri, türsab, arkadaşlıklar kurabilir kayak ve, otobuslerle ulaşım imkanı, öğretiyor, paladöken kayak merkezi hakkında, palandöken, palandöken kayak, palandöken kayak merkezine, palandöken kayak merkezine günübirlik, palandöken kayak merkzinin toplam pist, palandöken kayak ve snowboard, palandöken kayak ve snowboard merkezi, palandökene, palandökene günübirlikturlar, palandökene her, palandökene her haftasonu ucak, pamporovo, pazar pazartesi 1 gece, pazar pazartesi 1 gece konaklamalı, özel, bayram turu, suriye turu, kapadokya turu, pamukkale turu, güneydoğu turu, iyonya turu, kuzey ege turu, şam, hama, halep, plymra antik kenti, tire, birgi, baga gölü, kariene, efes, ephesus, heraklia, ayvaliık, doğa turları, DOĞA TURLARI, Günübirlik tur, Haftasonu turu, Abant, Günübirlik, trekking, konya, şeb-i aruz, şeb-i arus, mevlana, aladağ, pisti nerede?, pistler kayak pistleri, saatleri, saklıkent, saklıkent kayak, saklıkent kayak merkezi hakkında, saklıkent kayak merkezine, ömer kokal, sinan ercan, irfan tanrıverdi, ibrahim tanrıverdi, yelda baler, çetin güney, gezi yazıları, gezi makaleleri, yol notları, saklıkent kayak merkezine kayak ve, saklıkent kayak ve snowboard merkezi, saklıkente, saklıkente günübirlik turlar, salomon kayak, sarıkamış, sarıkamış kayak merkezi, sarıkamış kayak merkezi hakkında, sarıkamış kayak merkezine günübirlik, satılır, satıs, satış, sitemizde bulabilirsiniz, sitemizi ziyaret edin, snowboard bakimi nasil yapilir, snowboard hakkında detaylı bilgi, snowboard hakkında detaylı teknik, snowboard hakkında detaylı teknik bilgi, snowboard hakkında teknik bilgi, snowboard kayak, snowboard kayak snowboard turları, snowboard malazemesi satıp, snowboard malzemesi hakkında detaylı, malzemesi satan magazalarini, snowboard malzenme satış, snowboard malzenme satiş, snowboard merkezi hakkında detaylı, snowboard merkezine uçak ile, snowboard nasıl, snowboard okullarının toplam pist, snowboard okullari hakkında detaylı, snowboard okulu kısa surede, okulu kısa surede snowboard, snowboard oteli hakkında detaylı bilgi, snowboard öğretiyor, snowboard pisti nerede?, snowboard satıs, snowboard turları, snowboard turu, Snowboard ve Kayak için Günübirlik ve Yatılı Turlar, Snowboard ve Kayakçılar için Günübirlik ve Yatılı Turlar, snowboard wind surf, sörf öğrenmeye gidiyoruz, spor, su kayağı, su sporları hakkında detaylı bilgi, tabiiki kartalkaya ya, treking turlar hakkında detaylı bilgi, treking turlarımız treking trekking, trekking, tur, turkiyedeki, turkiyedeki kayak pistleri hakkında, turkiyedeki kayak ve, turkiyedeki kayak ve snowboard, turkiyenin her tarafından kayak, turlar, turları, turlarımız treking trekking, turlarımızı da yakında başlayacağına, turlarımiz başladı, türkiyedeki tüm, türkiyedeki tüm kayak snowboard, türkiyedeki tüm kayak ve, türkiyedeki tüm ve snowboard merkezlerine ulaşim imkani, ve snowboard okullari, ve snowboard turları, ve yatili, veren site, en çok hit alan turizm sitesi, İstiklal caddesi İstanbul Türkiye, Doğa, Tarih, Fotoğraf, Kültür Turları, Haftasonu Konaklamalı turlar, Safranbolu evleri, Amasra, Safranbolu turu, Kaz dağları, Ayvalık, Cunda, Assos, Truva, Kuzey Ege turu, arnika, outdoor, doğa turları, turizm, tour, alternatif, trekking, güneydoğu, doğu, karya, likya, karadeniz, transkaçkar, transkackar, gökçeada, gokceada, edirne, afyon, frig vadisi, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, Gezilerin Ardından, photography, günübirlik, haftasonu, kapadokya, sanat, kamp, assos, bozcaada, gökçeada, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, haftasonu, kapadokya, rafting, travel, turkey, türkiye, seyahat, heyecan, tur, gezi, macera, paintball, ya 35 km, yagar, yağar, yapanlar, yapılır, yatili, yedigöller, ziyaret, ziyaret edin, güneydoğu ya en çok tur yapan arnika turizm, kentten kaçış planları, arama, www.arnika.com.tr dünyanın en çok ziyaret edilen turizm sitelerinden biridir. tatildefteri.com bir Erol Şahin projesidir, Tasarım kodlama Orçun Sezer, aspx, asp.net, tatil arkadaşı, tatil takvimi, sohbet, ekart, e-kart, arkaplan, türkçe, müzik, oyun, ets tur, jolly, hey travel trens, prontotur, arnika, kamp ateşi, gezievi, patikatur, deep nature, deepnature, folklorik, ogzala, geziciyak, metro, ulusoy, varan, uçak biletleri, onur air, atlas jet, pegasus, thy, tatil, deniz, kum, güneş, dağcılık, kamp, çadır, assos, belek, tekirova, olimpos, marmaris, dalyan, köyceğiz, kaş, kefken, fethiye, kalkan, patara, çeşme, foça, didim, kuşadası, sinop, trabzon, artvin, yaylalar, rize, ayder yaylası, urfa, nemrut, adıyaman, bosna, italya, ispanya, roma, paris, fransa, maldiv, dubai, selanik, kavala, yunanistan, otel, otel ara, bölgelere göre otel, otel rezervasyon, marina, dalış turları, pansiyon, butik otel, hotel, çadır, çadır konaklama, mat, uyku tulumu, mavi yolculuk, ayder yaylası, çat, pokut, istanbul, ankara,30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURLARI izmir, antalya, muğla, konya, diyarbakır, trabzon, rize, maçka, giresun, ordu, hatay, adana, adıyaman, urfa, halfeti, kamp alanında uzaman kadrosuyla www.kampatesi.com ziyaret edin,Felsefe'nin beşiğinde bir haftasonu, Athena Tağınağı, Liman, Behramkale köyü , Ayazma Plajı, Polente Feneri, Rüzgar Gülleri, Ada sokakları ve Şarap , Tepeköy, Dereköy, Zeytinli, Bademli, Eski Rum köyleri ve deniz keyfi , Antik Kentleri, tekne turları ve yanartaş'taki gün batımıyla Olimpos'ta unutamayacağız anılar sizi bekliyor. Eski rum evleri ile tarihi, Şeytan Sofrası ile doğayı, Cunda Adsı ile denizi yaşamak için Ayvalık'da bir hafta sonu, İnce, sazlı, nazlı, küçük, büyük, derin, serin birbirinden değişik yedi göl bizi bekliyor, Çadırlı Kamp, Dünyanın 2. derinlikteki kanyonu, Abana , Adana , Afyon , Ahlat , Akdamar , Aksaray , Alacahöyük , Alanya ve Side , Amasra , Amasya , Anamur , Ani , Ankara , Anıt Kabir , Ankarada Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Antakya , Antakya müze, Antalya , Termessos , Perge , Artvin , Assos , Ayvalik, Ballıca Mağarası , Balıkesir , Bergama , Birecik , Bitlis , Bodrum, Boğazkale , Boyabat , Bursa , Çanakkale, Çayeli, Cappadocia - içinde özel galeriler kiliseler ve şehirler var , Çorum , Dalyan , Didyma, Divriği, Diyarbakiır , Doğubeyazit , Edirne , Efes , Erzincan, Eğirdir, Erzurum , Eskişehir , Fethiye, Gaziantep, Göreme, Harran , Hasankeyf , Ihlara, Inebolu , Isparta, Istanbul 1 , Istanbul 2 , Istanbul 3 , Istanbul Levent, Istanbul Yedinci Tepe, Istanbul Pera , Istanbul dolaşı , Istanbul Üsküdar , Istanbul Boğazı , Istanbul Aya Sofia , Istanbul Kariye Müzesi , Istanbul Top Kapı Saray , Istanbul Arkeoloji Müzesi , Istanbul Çinili Kösk Müzesi , Istanbul Asker ve Deniz Müzesi , Istanbul Dolmabahçe Saray , Türk ve Islam Eserleri Müzesi , Izmir, Izmit, Iznik, Kahramanmaraş , Karaman, , Kars, Ani ve Hopa ile , Kaş ve Patara , Kasaba, Kastamonu, Kayseri, Knidos , Konya , Kütahya, Malatya, Mardin , Mersin , Midyat , Milas, Miletus ve Priene, Muğla , Muş , Mustafapasha, Niğde , Niksar, Ordu, Ortahisar , Pamukkale, Hierapolis ve Aphrodisias ile , Samsun , Ş;anlıurfa , Sardis / Sart, Selşuk , Siirt , Silifke, Sinop , Sivas , Tarsus , Taşköprü ve Kale Kapı , Tekkiraz ve Akkuş, Tercan, Tire , Tokat , Trabzon, Turhal ve Zile, Uçhisar , Ünye , Urfa , Ürgüp, Üsküdar , Van , Yalvaç and Antioch Pisidian , Yazılıkaya , Zile ve Turhal

 
 
Türkiye'de Görülmesi Gereken 101 Yer
Saffet Emre Tonguç, Fatih Türkmenoğlu

BOYUT YAYIN GRUBU
 
 İzmit (Merkez)
 Derince
 Gebze
 Gölcük
 Karamürsel
 Kandıra
 Körfez

 - Hava Durumu
 - Konsolosluklar
 - Vize Bilgileri
 - Pasaport Başvurusu
 - Uçak İniş-Kalkış