Hakkımızda | Basında Biz

A'dan Z'ye Şehir Rehberi

İstanbul
<< Geri

Alışveriş Merkezleri (12)Cafe-Restaurant (2)Dini Yapılar (33)Doğal Mekanlar (1)
Müzeler (19)Oteller (1)Saray ve Kasırlar (23)Tarihi Çarşı-Han (5)
Tarihi Yapılar (15)   


 Türkiye'nin en önemli kenti olan İstanbul, yerküre üzerindeki yeri bakımından da hiç kuşkusuz dünyanın önemli kentlerinden biridir. İstanbul, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran ve yeryüzünün önemli su yollarından olan İstanbul Boğazı'nın iki yakasında gelişmiştir. Bu özelliği ile, iki kıtada kurulmuş kent olarak ün yapmıştır.
 
Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına başkentlik yapmıştır. Tarih sahnesine çıktığı günden başlayarak günümüze değin bir dünya kenti olma özelliğini sürdüren İstanbul; coğrafi konumu, eşsiz doğa güzellikleri ve bunlarla bütünleşen kültür mirasının zenginliği ile yalnızca Türk insanının değil tüm insanlığın sevgi ve barış kentidir.
 
 İstanbul'un yıllarca bir dünya kenti olma üstünlüğünü korumasında birçok etkenin varlığından söz edilebilir. Bunlardan ilki, kentin Karadeniz kıyısındaki ülkeleri dünyanın öbür bölgelerine bağlayan İstanbul Boğazı'nın iki yakası üzerinde kurulmuş olmasıdır. İkincisi, bir doğal liman olan Haliç'e sahip olmasıdır. Üçüncüsü, Avrupa'yı, İran ve Irak yolu ile Asya'ya bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunmasıdır. Dördüncüsü, bir transit merkez durumunda olmasıdır. Beşincisi, doğa güzellikleri, stratejik konumu, politik önemi nedeniyle iki bin yıllık bir dönem boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları’na başkentlik yapmış olmasıdır.
 
 İstanbul yalnızca tarihi, coğrafi konumu, jeopolitiği, nüfusu ve kapladığı alanla değil, barındırdığı değişik kültür ve yaşama biçimleriyle de büyük kent tanımına uymaktadır. Birbirine karşıt gibi görünen birçok ögenin bir arada, hatta iç içe var olabilmesini sağlayan bu kültürel yapı, yaklaşık bin yıllık bir birikimin ürünüdür. Günümüz İstanbul'unun temelleri, Roma İmparatorluğu’nun son dönemlerinde atılmıştır. Bizans ve Osmanlı dönemleri, İstanbul'un tarihindeki en önemli evredir. Her iki imparatorluk döneminde de, İstanbul başkentliğini korumuş, sanat ve kültürü tek başına temsil etmiştir. Her iki dönemde de dinsel merkez olma ayrıcalığını elde etmiş, hem Hıristiyanlığın hem de Müslümanlığın dinsel başkenti olarak kalabilmiştir. Cumhuriyet döneminde Ankara başkent yapılmışsa da İstanbul kültürel başkent olmaya devam etmiştir.
 
 İstanbul'un bilinen en eski adı Lygos'tur. Bugünkü Sarayburnu yöresinde kurulduğu öne sürülen bu kent, Byzantion'un kuruluşuna değin varlığını korumuştur. MÖ 660'ta kurulan Byzantion kentinin adı ise koloni kurucusu, Byzas'a dayanmaktadır. Roma İmparatoru Büyük Constantinus'a değin kent hep Byzantion diye anıldı. Bu hükümdar döneminde kentin adı, Nea Roma yani Yeni Roma idi. Constantinus'un ölümünden sonra, imparatorun onuruna kente Constantinopolis adı verildi. Haçlılar’ın Stimpolis dedikleri kentin adı zamanla Stimbol, Estambul ve Estanbul'a dönüştü. Osmanlılar da Istambol ve İstanbul adını benimsediler. Osmanlılar'ın son döneminde kentin, padişah ünvanlarına uygun olarak Dersaadet, Asitane, Deraliyye ve Darülhilafe olarak da adlandırıldığı bilinmektedir.
 
Tarihi Yarımada, İstanbul'un en eski bölgesidir. Sultanahmet Meydanı adıyla bilinen çevre, bu tarihi yarımadanın batı ucunda yer alır. Byzas kentinin burada kurulduğu bilinmektedir. İstanbul eski zamanlardan beri çeşitli uygarlıkların başkenti olduğu için kentin bu bölgesi aynı zamanda imparatorlukların merkezi olarak düzenlenmiş ve gelişmiştir. Ayasofya'nın karşısında bulunan Milion taşı dünyanın başlangıç noktası olarak kabul edilmiştir. Kentin ana caddesi buradan başlar, dünyanın dört bucağına yollar buradan yayılırdı. Gerek Roma gerekse Bizans İmparatorlukları’nın merkezi binaları hep bu bölgede toplanmıştır. Örneğin imparatorun sarayı ve dini merkez sayılan Ayasofya buradaydı. Sultanahmet Meydanı, aynı zamanda en belirleyici toplumsal eğlencenin gerçekleştiği Hipodromu da kapsamaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bölgenin merkez olma karakteri değişmedi. Padişahlar da saraylarını burada yaptılar. Dini merkezleri olarak yine bu bölgeyi seçtiler. Ayasofya'nın karşısına Sultanahmet Camisi yapıldı. Hipodrom da At Meydanı'na dönüştü.
 
 

Yazılı tarih öncesi buluntular, İstanbul'daki ilk yerleşimin çok eskiye dayandığını göstermektedir. Küçükçekmece Gölü'nün kuzey ucunda bulunan Yarımburgaz Mağarası'ndaki bulgular, mağaranın İstanbul'un ilk sakinlerini barındırdığını, ayrıca ilk Hıristıyanlarca sığınak ve barınak olarak kullanıldığını ortaya koydu. Duvarlardaki resimler, çok eski çağlara giden bir yerleşimin kanıtı durumundadır. Temel uğraşı avcılık, balıkçılık ve toplayıcılık olan Paleolitik Çağ insanı için, Yarımburgaz Mağarası uygun koşullar içeriyordu. Fakat mağaranın en ilginç yanı, Alt Paleolitik çağa ilişkin buluntular vermesidir. Bu dönem dikkate alınacak olursa, Yarımburgaz Mağarası’ndaki ilk yerleşimin, 1 milyon yıl kadar gerilere gittiği anlaşılmaktadır.
 
 Yazılı tarihe göre, İstanbul ve çevresine ilk yerleşenler, İlliryalılar’ın yerlerinden sürdüğü Yunanlı halklardı. MÖ1200'lerde İstanbul ve Anadolu’ya geçen bu göçmenlerden sonra, MÖ 750-550 yılları arasında Yunan kolonileştirme hareketi başladı. Megaralılar, Byzas önderliğinde bugünkü Sarayburnu tepesinin olduğu yerde ilk kolonilerini kurdular.
 
 MÖ 513'te batı Anadolu’yu istila eden Persler, Byzantion'da oturan yerli halkları vergiye bağlayarak yörede Trakya Satraplığı’nı kurdular. Yunanlılar, Perslere karşı koyabilmek amacıyla adalardaki ve Anadoludaki insanlarla ilişki kurarak Attika-Delos Deniz Birliği’ni oluşturdular (MÖ 478-477). Birlik, Perslere karşı önce Trakya’da üstünlük sağladı (MÖ 476), sonra da Byzantion'u ele geçirdi. Bir süre sonra başlayan ayaklanmalar, Birliğin çözülmesine yol açtıysa da Yunanlı komutan Alkibiades'in Boğaz seferiyle yeniden egemenliği ele geçirildi (MÖ 410-409). Atinalıların Boğazları ele geçirmesi, Ispartalıların Perslerle işbirliği yapmasına yol açtı ve Byzantion bu sefer Ispartalıların egemenliğine girdi (MÖ 405).
 
 Atina-Isparta çekişmesi, Makedonyalıların işine yaradı ve sonuçta Büyük İskender tüm Yunanistan’ı işgal ederek MÖ 334'te Anadolu Seferi’ne çıktı. Byzantion'un çok yakınına gelmesine karşın, kente girmeden Çanakkale Boğazı’nı geçerek Anadolu'nun içlerine doğru ilerledi. İskender'in fethetmediği ender yerlerden biri de Byzantion'dur.
 
 Batı Avrupa'da yaşayan Galatlar, MÖ 278'de kenti işgal ederek yağmaladılar. Daha sonra Seleukos Kralı Antiokhos III ile Makedonya Kralı Philippos V, gizli bir anlaşma yaparak Byzantion üzerine sefer düzenlediler. Bu güçlere karşı koyamayacaklarını anlayan Byzantionlular, Romalıları yardıma çağırdı. MÖ 2. yüzyılda yapılan savaşta Roma galip geldi ve Byzantion'u egemenliği altına aldı. Böylece kent Roma’ya bağlı, özgür ve federal bir kent devleti haline geldi. Pescennius Niger, imparatorluğun doğu bölgelerini ele geçirmek için Byzantion'u yanına alarak Roma İmparatoru Septimus Severus'a savaş açtıysa da yenilgiye uğradı. İmparator Septimus Severus, kenti yağmaladı ve halkı kılıçtan geçirdi.
 
 MS 395'e kadar Roma'nın egemenliğinde kalan Byzantion, imparatorluğun ikiye bölünmesinden sonra, Doğu Roma'nın payına düştü ve Bizans olarak anıldı.1071 yılında Selçuklu hükümdarı Alpaslan'a yenilen Bizans'ı desteklemek için Roma Kilisesi’nin desteğiyle ardı ardına haçlı seferleri düzenlendi. Kudüs’ü ele geçiren bu kuvvetler, Türk akıncıları karşısında fazla dayanamayıp büyük kayıplar verdiler.
 
1453 yılına kadar çeşitli kavimlerin, bu arada birçok kere de Müslüman Arapların kuşatmalarına maruz kalan Bizans, kaçınılmaz sondan kurtulamadı ve 29 Mayıs 1453'te Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.
   İSTANBUL İLE İLGİLİ KİTAPLAR  
İstanbul Gezi Rehberi
Murat Belge, Murat Belge

İLETİŞİM YAYINLARI
İstanbulda Zaman
Tomris Uyar

BÜKE YAYINLARI
İstanbul
Zamana Açılan Kapı
Uğur Kökden

YAPI KREDİ YAYINLARI
İmparatorlukların Başkenti İstanbul
Jane Taylor

ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI
Yıldızlar Altında İstanbul
Selim İleri

DOĞAN KİTAPÇILIK
İstanbul Seyahatnamesi
Josephus Grelot

PERA ORİENT YAYINLARI

  
 

     

 
 

TatilDefteri.com "Öncelikle bilgiyi amaçlayan tek turizm portalı"
İl İl Türkiye | Ülke Rehberi | Oteller | Paket Turlar | Gezi Yazıları | Tur Rehberleri

© Sitede bulunan yazı ve fotoğraflar izinsiz kullanılamaz. Web Design Erol Sahin
Sitede 8 kişi Online
Tatildefteri, tatile çıkmadan uğramanız gereken tek adres, dünya, ülkeler atlası, AVRUPA İspanya, Barcelona, Madrid, İtalya, Roma, Venedik, İngiltere, Londra, Fransa, Paris , Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Viyana , Hollanda, Amsterdam, Macaristan, Budapeşte, Malta, Finlandiya, İsveç, İskoçya, Danimarka,İsviçre, KUZEY AMERİKA, A.B.D., Amerika, Usa, New York, San Francisco, Los Angeles, Washington, Hawaii, GÜNEY AMERİKA, Brezilya,Rio De Janeiro, Küba, Havana, Arjantin, Peru, UZAK DOĞU, OKYANUSYA, Tayland, Bangkok, Avustralya, Sydney, Japonya, Tokyo, Kore, Seoul, Singapur, Endonezya, ORTA DOĞU, B. Arap Emirlikleri, Mısır, ASYA, Rusya, Moskova, Çin, Pekin, Hindistan, Nepal, GÜNEY AFRİKA, Güney Afrika,gizi gözülememiş piramitler, peri bacaları, çöller, antik kentler, antik şehirler, Salar de Uyumi, Bolivya, Bolivia, Ayers Kayalığı, Uluru Ayers Rock Australia, Giza Piramitleri, Mısır, Egypt, pyramid, Keops, kefren mikerinos, ramses, mumya, Amazon kıyıları, Güney Amerika, South America, Büyük Kanyon, Amerika, America, Grand Kanyon, Peribacaları, Kapadokya, Turkey, Türkiye, Göreme, Uçhisar, Ihlara vadisi, valley, Derinkuyu, gülhisar, ürgüp, avanos, petra, ürdün, jordan, Lut Gölü, Unesco ünya Kültürel Mirası Listesi, Machu Picchu, Peru, İnka, Cusco, Sagrada Familia, Barcelona, Barselona, İspanya, Spain, Kilise, Mimar, Antoni Gauidi, Sistine Şapeli , Roma, Rome, Italy, İtalya, Vatikan, Papa, Katolik, Michelango, Himalayalar, Nepal, Everest, Dağ, Mount, Zirve, Angkor Wat Tapınağı, Kamboçya, Cambodia, Venedik su kanalları, Venice, Sahra Çölü, Kuzey Afrika, Africa, West, Çin seddi, Çin, China, Victoria Şelalesi, Zambia, waterfall, Resif Bariyerleri, Belize, Tac Mahal, Hindistan, india, India, Maya Kalıntıları, Meksika, Mexico, Easter Adası, Güney Pasifik, Pasific, Paskalya Adası, Mu Camii, Mali, hakkında, foto galeri, kiliseler, festivaller, yazarlar, gezginler, atv safari turu, paintball turu, Abant turu, Sülüklügöl Turu, Ağva Turu, Sapanca, Kartepe, Safranbolu Turu, Assos Turu, Bozcaada Turu, Ayvalık Turu, Beypazarı Turu, iyonya turu, tire turu, çanakkale turu, şehitlik turu, edirne turu, bayram turları, ramazan bayramı, kurban bayramı turları, şeker bayramı turları, yurt dışı turları, uzak doğı turları, klimanjaro ekspedisyonu, Atina turu, selanik, kavala turu, yedigöller turu, kamp turu, çadır kampı, kapadokya turu, doğu anadolu turu, aladağ turu, bolu aladağ turu, amasmra turu, macahel turu, Doğu Karadeniz turu, Batı karadeniz turu, karadeniz turu, Nemrut Turu, Güneydoğu turu, yunanistan turu, Turizm acentaları, Arnika Turizm Doğa tarih kültür fotoğraf turları, Zambaktur, prontotour, prontotur, crntour, crn turizm, Gezievi, Kampateşi, Assos, bozcaada, gökçeada, safranbolu, amasra, afyon, güneydoğu, doğu anadolu, karadeniz, mardin, gaziantep, çanakkale, izmir, istanbul çevresi turlar, fotoğraf, photography of turkey, geziler, turizm, seyahat, rehberler, ömer kokal, erol şahin, edirne, sülüklügöl, abant, yedigöller, çanakkale, şehitlik, ufra, harran, tatvan, doğubeyazıt, ani harabeleri, kapadokya, cappadocia, fethiye, ölüdeniz, marmaris, bodrum, dalaman, diyarbakır, atlas jet, onur air, fly air, uçak biletleri, havayolu, tatil, ayder, kaçkarlar, ararat, aprı dağı, serindere, aytepe, menekşe yaylası, bergama, ayvalık, kaz dağları, cunda, ida, toroslar, aladağlar, gölcük, seben, bolu, sakarya, izmit, kocaeli, maşukiye, sapanca, istiklal caddesi,kartepeye, trekking turlar hakkında, kartepeye treking turlar hakkında detaylı, katılın, kayak bakımı nasil yapılır, kayak Bilgileri, kayak günübirlik turlar, kayak hakkında, kayak hakkında detaylı bilgi snowboard, kayak hakkında detaylı teknik bilgi, kayak, doğa yürüyüşleri, hakkında teknik bilgi, kayak malzeme, kayak malzeme satış, kayak malzemesi, kayak malzemesi nereden, kayak malzemesi nereden alınır, kayak merkezi, kayak, tur, tours, beyoğlu, eğlence, müzik, yöresel yemekler, gurme, medeniyetler, iran, suriye, ankara, merkezi hakkında detaylı bilgi, kayak merkezine günübirlik kayak, kayak merkezine tur yapanlar, kaz dağları, şeytan sofrası, ayvalık, bitkiler, Antik kentler, Dünyanın yedi harikası, yedi yeni harikası, Roma kolezyum, Paskalya Adası, Aachen, Addis Ababa,Akdamar, Akhisar,Alexandria,Amman,Amsterdam,Angkor,Antakya,Antioch,Antwerp,Arles,Assisi,Athens,Augsburg, Avebury,Avignon,Avila,Axum,Ayutthaya,Badrinath,Bagan,Bangkok,Bath,Bergama,Berlin,Bethlehem,Bodhgaya,Brussels,Budapest,Bukhara,Caen,Cairo,Cappadocia,Capernaum,Casablanca,Cefalu,Cologne,Cordoba,Corinth,Crete,Delphi,Dublin,Durham,Ephesus,Fes,Haifa,Istanbul,Izmir,Jerash,Jerusalem,Kamakura,Karbala,Konya,Krakow,Kyoto,Lalibela,Leiden,Lisbon,London,Los Angeles,Lourdes,Lumbini,Luxor,Lyon,Madaba,Madrid,Marrakesh,Mecca,Medina,Medjugorje,Milan,Monreale,Moscow,Moulay Idriss,Mount Athos,Mount Fuji Mount Nebo,Mykonos,Najaf,Nara,Narbonne,Naxos,Nazareth,New Orleans,New York City,Nikko,Oaxaca,Oxford,Palermo,Paris,Pergamum,Petra,Philippi,Plzen,Puebla,Rangoon,Ravenna,Reykjavik,Rome,San Francisco,Santiago,Santorini,Sardis,Seattle, Sedona,Segovia,Seville,Siena,St. Petersburg,Sukothai,Tarsus,Thessaloniki,Thyatira,Tokyo,Toledo, Tomar, Tours, Trier,Varanasi, Vatican City, Venice, Vezelay, Vienna, Vrindavan, Washington, D.C., Whitby, Wittenberg,Worms, Yangon, Yamunotri,York, Türkiye gezi, tatil, otel, turlar, TURLAR, turizm rehberi. Turizm, travel, Türkiye gezi ve tatil rehberi. Onur Air Yurtiçi ve Yurtdışı Uçak Bileti.Ekonomik ve ucuz ucak bileti, merkezleri hava durumu, kayak merkezlerindeki pistler hakkında, kayak merkezlerine turlar, kayak okulları, kayak otelleri, kayak pistleri hakkında detaylı bilgi, kayak satış, kayak snowboard malazemesi satıp, kayak snowboard malzemesi nasıl alınır, kayak snowboard malzemesi satan, kayak snowboard nerede, kayak snowboard nerede satılır, eclipse tour, güneş tutulması, konya, mevlana, kayak snowboard turları, kayak turları, kayak turlarımız, kayak turu, kayak üyeleri, kayak ve, kayak ve snowboard, kayak ve snowboard hakkında, kayak ve snowboard malzemesi nereden, kayak ve snowboard merkezi, e-kart, arka plan, ekran koruyucu, flash oyunlar, arkadaşına gönderebileceğiniz sizin için seçtiğimiz ekartlar, Bozcaada Liman, Safranbolu evleri, Pamukkale Lahitler, Kapadokya Peribacaları, Yedigöller Yapraklar, Bozcaada sokaklar, Doğanbey Köyü, Kuşlar, Gökçeada Evi, Kelebekler Vadisi, Assos İskele, güneş, deniz, liman, Cunda Adası, Düşlediğin yerde ol ekran koruyucu, screen saver, sizin içn,in seçtiğimiz arka planlar, wallpapers, Yedigöller 1024x768, 800x600, Tepeköy, Doğanbey, Hasankeyf, Ayvalık, Akdamar adası, Afrodisias, Bafa gölü, kayak ve snowboard merkezlerine, kayak ve snowboard merkezlerine lux, kayak ve snowboard merkezlerine ulaşım, kayak ve snowboard okulları, snowboard turları, kayakmerkezleri hakkında detaylı bilgi, Türkiye, türkiye haritasi, türkiye haritası, gezi tatil, gezi tatil rehberi, istanbul, antalya, ankara, izmir, bodrum, gezi, tatil, otel, motel, pansiyon, paintball, rafting, trekking, scuba, binicilik, yemek, yemek tarifleri, otel rezervasyon, otel rehberi, yurtiçi turlar, yurtdışı turlar, mavi yolculuk, haftasonu gezileri, oto kiralama, gurme, golf, yamaç paraşütü, karting, sinema, tiyatro, konser, fuar, party, parti, konsolos, konsolosluk, konsolosluklar, vize, vize bilgileri, pasaport, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi yurtdışı ucuz ve ekonomik ucak bileti, Onur Air uçak bileti, Yurtiçi ve yurtdışı ucuz ekonomik ucak, Onur Air uçak, ucuz ve ekonomik ucak, konaklamalı turlarımız başladı, lux otobuslerle ulaşım imkanı, mağazalar, malzmesi nereden alınır diyorsaniz, malzemesi satan, malzemesi satan magazalarini sitemizde, malzemesi satanlar, malzemesi.sitemizde 2. el kayak ve, mekezindeki, mekezindeki hava durumu, merkezi, merkezi hakkında detaylı bilgi, merkezindeki kar, merkezindeki kar kalınlığı kartalkaya, merkezindeki kayak ve snowboard, merkezindeki pist uzunluğu, merkezine günübirlik günübirlik kayak, merkezine günübirlik kayak turları, merkezine günübirlik kayak ve snowboard, merkezine uçak ile, merkezlerindeki oteller hakkında, merkezlerine günübirlik bayram turları, merkezlerine turlar düzenlemekteyiz, mutlaka katılın, nerede kayak, nerede kayak yaparim, nerede kayak yapılır, nereyemi, nereyemi tabiiki kartalkaya ya, okullarının toplam pist uzunluğu, okullari hakkında detaylı, okullari hakkında detaylı bilgi, okulu hakkında bilgi, olan, olarak tum kayak merkezlerine turlar, olup kokartlı turist rehberleri, türsab, arkadaşlıklar kurabilir kayak ve, otobuslerle ulaşım imkanı, öğretiyor, paladöken kayak merkezi hakkında, palandöken, palandöken kayak, palandöken kayak merkezine, palandöken kayak merkezine günübirlik, palandöken kayak merkzinin toplam pist, palandöken kayak ve snowboard, palandöken kayak ve snowboard merkezi, palandökene, palandökene günübirlikturlar, palandökene her, palandökene her haftasonu ucak, pamporovo, pazar pazartesi 1 gece, pazar pazartesi 1 gece konaklamalı, özel, bayram turu, suriye turu, kapadokya turu, pamukkale turu, güneydoğu turu, iyonya turu, kuzey ege turu, şam, hama, halep, plymra antik kenti, tire, birgi, baga gölü, kariene, efes, ephesus, heraklia, ayvaliık, doğa turları, DOĞA TURLARI, Günübirlik tur, Haftasonu turu, Abant, Günübirlik, trekking, konya, şeb-i aruz, şeb-i arus, mevlana, aladağ, pisti nerede?, pistler kayak pistleri, saatleri, saklıkent, saklıkent kayak, saklıkent kayak merkezi hakkında, saklıkent kayak merkezine, ömer kokal, sinan ercan, irfan tanrıverdi, ibrahim tanrıverdi, yelda baler, çetin güney, gezi yazıları, gezi makaleleri, yol notları, saklıkent kayak merkezine kayak ve, saklıkent kayak ve snowboard merkezi, saklıkente, saklıkente günübirlik turlar, salomon kayak, sarıkamış, sarıkamış kayak merkezi, sarıkamış kayak merkezi hakkında, sarıkamış kayak merkezine günübirlik, satılır, satıs, satış, sitemizde bulabilirsiniz, sitemizi ziyaret edin, snowboard bakimi nasil yapilir, snowboard hakkında detaylı bilgi, snowboard hakkında detaylı teknik, snowboard hakkında detaylı teknik bilgi, snowboard hakkında teknik bilgi, snowboard kayak, snowboard kayak snowboard turları, snowboard malazemesi satıp, snowboard malzemesi hakkında detaylı, malzemesi satan magazalarini, snowboard malzenme satış, snowboard malzenme satiş, snowboard merkezi hakkında detaylı, snowboard merkezine uçak ile, snowboard nasıl, snowboard okullarının toplam pist, snowboard okullari hakkında detaylı, snowboard okulu kısa surede, okulu kısa surede snowboard, snowboard oteli hakkında detaylı bilgi, snowboard öğretiyor, snowboard pisti nerede?, snowboard satıs, snowboard turları, snowboard turu, Snowboard ve Kayak için Günübirlik ve Yatılı Turlar, Snowboard ve Kayakçılar için Günübirlik ve Yatılı Turlar, snowboard wind surf, sörf öğrenmeye gidiyoruz, spor, su kayağı, su sporları hakkında detaylı bilgi, tabiiki kartalkaya ya, treking turlar hakkında detaylı bilgi, treking turlarımız treking trekking, trekking, tur, turkiyedeki, turkiyedeki kayak pistleri hakkında, turkiyedeki kayak ve, turkiyedeki kayak ve snowboard, turkiyenin her tarafından kayak, turlar, turları, turlarımız treking trekking, turlarımızı da yakında başlayacağına, turlarımiz başladı, türkiyedeki tüm, türkiyedeki tüm kayak snowboard, türkiyedeki tüm kayak ve, türkiyedeki tüm ve snowboard merkezlerine ulaşim imkani, ve snowboard okullari, ve snowboard turları, ve yatili, veren site, en çok hit alan turizm sitesi, İstiklal caddesi İstanbul Türkiye, Doğa, Tarih, Fotoğraf, Kültür Turları, Haftasonu Konaklamalı turlar, Safranbolu evleri, Amasra, Safranbolu turu, Kaz dağları, Ayvalık, Cunda, Assos, Truva, Kuzey Ege turu, arnika, outdoor, doğa turları, turizm, tour, alternatif, trekking, güneydoğu, doğu, karya, likya, karadeniz, transkaçkar, transkackar, gökçeada, gokceada, edirne, afyon, frig vadisi, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, Gezilerin Ardından, photography, günübirlik, haftasonu, kapadokya, sanat, kamp, assos, bozcaada, gökçeada, ağrı, agri, dağ, dag, dagcilik, dağcılık, climbing, Beypazarı, Fethiye, Antalya, Turlar Fotoğraflar, haftasonu, kapadokya, rafting, travel, turkey, türkiye, seyahat, heyecan, tur, gezi, macera, paintball, ya 35 km, yagar, yağar, yapanlar, yapılır, yatili, yedigöller, ziyaret, ziyaret edin, güneydoğu ya en çok tur yapan arnika turizm, kentten kaçış planları, arama, www.arnika.com.tr dünyanın en çok ziyaret edilen turizm sitelerinden biridir. tatildefteri.com bir Erol Şahin projesidir, Tasarım kodlama Orçun Sezer, aspx, asp.net, tatil arkadaşı, tatil takvimi, sohbet, ekart, e-kart, arkaplan, türkçe, müzik, oyun, ets tur, jolly, hey travel trens, prontotur, arnika, kamp ateşi, gezievi, patikatur, deep nature, deepnature, folklorik, ogzala, geziciyak, metro, ulusoy, varan, uçak biletleri, onur air, atlas jet, pegasus, thy, tatil, deniz, kum, güneş, dağcılık, kamp, çadır, assos, belek, tekirova, olimpos, marmaris, dalyan, köyceğiz, kaş, kefken, fethiye, kalkan, patara, çeşme, foça, didim, kuşadası, sinop, trabzon, artvin, yaylalar, rize, ayder yaylası, urfa, nemrut, adıyaman, bosna, italya, ispanya, roma, paris, fransa, maldiv, dubai, selanik, kavala, yunanistan, otel, otel ara, bölgelere göre otel, otel rezervasyon, marina, dalış turları, pansiyon, butik otel, hotel, çadır, çadır konaklama, mat, uyku tulumu, mavi yolculuk, ayder yaylası, çat, pokut, istanbul, ankara,30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TURLARI izmir, antalya, muğla, konya, diyarbakır, trabzon, rize, maçka, giresun, ordu, hatay, adana, adıyaman, urfa, halfeti, kamp alanında uzaman kadrosuyla www.kampatesi.com ziyaret edin,Felsefe'nin beşiğinde bir haftasonu, Athena Tağınağı, Liman, Behramkale köyü , Ayazma Plajı, Polente Feneri, Rüzgar Gülleri, Ada sokakları ve Şarap , Tepeköy, Dereköy, Zeytinli, Bademli, Eski Rum köyleri ve deniz keyfi , Antik Kentleri, tekne turları ve yanartaş'taki gün batımıyla Olimpos'ta unutamayacağız anılar sizi bekliyor. Eski rum evleri ile tarihi, Şeytan Sofrası ile doğayı, Cunda Adsı ile denizi yaşamak için Ayvalık'da bir hafta sonu, İnce, sazlı, nazlı, küçük, büyük, derin, serin birbirinden değişik yedi göl bizi bekliyor, Çadırlı Kamp, Dünyanın 2. derinlikteki kanyonu, Abana , Adana , Afyon , Ahlat , Akdamar , Aksaray , Alacahöyük , Alanya ve Side , Amasra , Amasya , Anamur , Ani , Ankara , Anıt Kabir , Ankarada Anadolu Medeniyetleri Müzesi , Antakya , Antakya müze, Antalya , Termessos , Perge , Artvin , Assos , Ayvalik, Ballıca Mağarası , Balıkesir , Bergama , Birecik , Bitlis , Bodrum, Boğazkale , Boyabat , Bursa , Çanakkale, Çayeli, Cappadocia - içinde özel galeriler kiliseler ve şehirler var , Çorum , Dalyan , Didyma, Divriği, Diyarbakiır , Doğubeyazit , Edirne , Efes , Erzincan, Eğirdir, Erzurum , Eskişehir , Fethiye, Gaziantep, Göreme, Harran , Hasankeyf , Ihlara, Inebolu , Isparta, Istanbul 1 , Istanbul 2 , Istanbul 3 , Istanbul Levent, Istanbul Yedinci Tepe, Istanbul Pera , Istanbul dolaşı , Istanbul Üsküdar , Istanbul Boğazı , Istanbul Aya Sofia , Istanbul Kariye Müzesi , Istanbul Top Kapı Saray , Istanbul Arkeoloji Müzesi , Istanbul Çinili Kösk Müzesi , Istanbul Asker ve Deniz Müzesi , Istanbul Dolmabahçe Saray , Türk ve Islam Eserleri Müzesi , Izmir, Izmit, Iznik, Kahramanmaraş , Karaman, , Kars, Ani ve Hopa ile , Kaş ve Patara , Kasaba, Kastamonu, Kayseri, Knidos , Konya , Kütahya, Malatya, Mardin , Mersin , Midyat , Milas, Miletus ve Priene, Muğla , Muş , Mustafapasha, Niğde , Niksar, Ordu, Ortahisar , Pamukkale, Hierapolis ve Aphrodisias ile , Samsun , Ş;anlıurfa , Sardis / Sart, Selşuk , Siirt , Silifke, Sinop , Sivas , Tarsus , Taşköprü ve Kale Kapı , Tekkiraz ve Akkuş, Tercan, Tire , Tokat , Trabzon, Turhal ve Zile, Uçhisar , Ünye , Urfa , Ürgüp, Üsküdar , Van , Yalvaç and Antioch Pisidian , Yazılıkaya , Zile ve Turhal

 
 
Türkiye'de Görülmesi Gereken 101 Yer
Saffet Emre Tonguç, Fatih Türkmenoğlu

BOYUT YAYIN GRUBU
 
 Adalar
 Bakırköy
 Beşiktaş
 Beykoz
 Beyoğlu
 Eminönü
 Eyüp
 Fatih
 Gaziosmanpaşa
 Kadıköy
 Kağıthane
 Kartal
 Küçükçekmece
 Pendik
 Sarıyer
 Şişli
 Ümraniye
 Üsküdar
 Zeytinburnu
 Büyükçekmece
 Çatalca
 Silivri
 Şile
 Avcılar
 Bağcılar
 Bahçelievler
 Bayrampaşa
 Esenler
 Güngören
 Maltepe
 Sultanbeyli
 Tuzla
 Güngören

 - Hava Durumu
 - Konsolosluklar
 - Vize Bilgileri
 - Pasaport Başvurusu
 - Uçak İniş-Kalkış